3. Kasaaminen siirrettävien muottien taakse

Keino 3: Lumen kasaaminen muottien taakse, jotka siirretään

Alueelle rakennetaan muottiseinää, jonka taakse lunta voidaan varastoida. Kun lumiseinä on painunut ja jäätynyt, voidaan muottiseinä siirtää toiseen paikkaan ja aloittaa uuden seinävallin kasaaminen. Idean taustalla on lumen kinostumista tielle tuntureilla käytettävät seinät. Samaan tapaan niiden taakse voitaisiin kasata lunta koneellisesti.
Taakse kasattavan lumen paino asettaa tietyt rajat rakenteiden lujuuksille, jotka tulisi testata. Lumiseinäpintaan voidaan kiinnittää myös led-valoja, jotka jäätyvät kiinni lumipintaan. Tältä osin rakenne pitää suunnitella siten, että lumen paino ei riko valoja ja muottirunko saadaan helposti irti verkosta, jossa valot ovat kiinni.

Huomioitavia asioita:

  • Lumiseinään voi jäädä kiinni verkko, jossa on led-valoja
  • Valot pitää poistaa sulamisvaiheessa
  • Jatkuva kasaaminen tuottaa epäpuhdasta lunta
  • Samoja elementtejä voi käyttää monessa paikassa