Levin vastuullisuusviestinnän käsikirja

Jaa tämä sivu

 

Kasvua kestävästä matkailusta - Yhessä kestävämmät! -hankkeen päätavoitteena on luoda edellytyksiä pienentää matkailun hiilijalanjälkeä Kittilässä ja Levillä ja varmistaa matkailun kestävää kasvua. Päätavoitetta tukevana alatavoitteena on alueen kestävän matkailun tunnettuuden lisääminen. Arktisen alueen uskottavuus vaatii sitä, että matkailutoimijat voivat toiminnassaan osoittaa tiedostavansa alueen erityispiirteet ja ottavansa ne huomioon. Vain näin voidaan varmistaa alueen pysyvä kiinnostavuus, myös uusien kohderyhmien näkökulmasta. Matkailualueen yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi, on tärkeää viestiä toimenpiteistä, joita alueella on tehty vähähiilisten ratkaisujen edistämiseksi

Hankkeen työpaketti 5:n toimenpiteet keskittyvät kestävästä ja vähähiilisestä toiminnasta viestimiseen. Työpaketin yhtenä toimenpiteenä on ollut tunnistaa ja laatia alueen vähähiilisestä ja kestävästä toiminnasta ydinviestit, joita alueen toimijat voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

Tämän työpaketin tuloksena on nyt alueen toimijoille laadittu alueen toimijoiden, Visit Levin, Kideven ja Gut Studio Oy:n yhteistyönä Levin vastuullisuusviestinnän käsikirja, jonka avulla vastuullisuuteen liittyvää viestintää on helpompi tehdä.

Vastuullisuusviestintäkäsikirja ottaa huomioon ja hyödyntää alueella jo aikaisemmin tehdyn työn kestävyyden parissa. Viestien muotoilussa on huomioitu aiheen parissa tehtävä työ niin alueellisella kuin kansallisella tasolla. Hankkeessa konseptoidut ydinviestit täydentävät yleisempää viestintää aiheesta.

 

Levin vastuullisuusviestinnän käsikirjat löydät alla olevista linkeistä: 

Levin vastuullisuusviestinnän käsikirja

Levi-One-action-at-a-time_korjattu_ENG_s

 

 

Lisätietoja

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: katariina.palola@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Katja Kaunismaa, kehittämisasiantuntija, projektipäällikkö  
S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi
Puhelin:  0400 356 431 

Marianne Hietalahti, projektipäällikkö
S-posti: marianne.hietalahti@kittila.fi
Puhelin: 040 487 7556