Yritystuet koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

YKSINYRITTÄJÄT (elinkeinoharjoittaja, toiminimi, ky, oy)

Mistä: Kunnat

Tuen suuruus 2000e. Tukea ei voida myöntää, jos yritys ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo aikaisemmin, tai jos sillä on verovelkoja. 

TEM ja Kuntaliitto ovat valmistelleet yksinyrittäjille suunnattua tukea. Ohjeet ovat valmistelussa ja lopullisten ohjeiden odotetaan olevan kuntien käytössä pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Tiedotamme hakuohjeista ja hakuprosessin käynnistymisestä ensi viikolla.

 

PIENYRITYS (1-5 henkeä työllistävät)

Mistä: ELY-keskukset (tämä haku on päättynyt, lisätietoja ELY-keskuksen sivuilta, www.ely-keskus.fi)

Yritysten kehittämisavustus

Avustuksen myöntämisen kriteereinä on 1) yritystoiminnan tilapäinen vaikeutuminen koronaviruksen vuoksi mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan 2) yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa. Avustuksessa tuki on 80% ja yrityksen omaa rahaa tarvitaan 20%. Kaikki yritysmuodot ml. tmi voivat hakea ELYn kehittämisavustusta.

Avustus on tarkoitettu yrityksen tilanneanalyysin tekemiseen (enintään 10 000€) tai yrityksen kehittämistoimenpiteisiin (enintään 100 000€). Avustusta voi hakea yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi saada avustusta vain kerran. Jos olet hakenut avustusta tilanneanalyysiin tekemiseen, voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevan hakemuksen jättämisestä.

Kenelle:

Yrityksille,

 • joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (mukaan lukien yrittäjät)
 • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
 • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
 • lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa työntekijöiden määrällä)​.
 • Yksinyrittäjät eivät kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin.

ELY-keskusten myöntämä avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa.

Lisätietoa tuesta ja hakemisesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

 

PK-YRITYKSET / MIDCAP-YRITYKSET (6-250 työntekijää / liikevaihto maks. 300 milj.€/v)

Mistä: Business Finland (tämä haku on päättynyt, lisätietoja Business Finlandin sivuilta, www.businessfinland.fi)

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta Business Finland ei korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.

Esiselvitysrahoitus – enintään 10 000 eur. Avustuksen osuus on 80% ja loput yrityksen omaa rahaa. Kokonaisbudjetti voi olla max 12 500 eur

Kehittämisrahoitus – enintään 100 000 eur. Avustuksen osuus on 80% ja loput yrityksen omaa rahaa. Kokonaisbudjetti voi olla max 125 000 eur

Kenelle:

 • Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää. Yrityksessä työskentelee hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (sisältäen yrittäjän ja yrittäjät)
 • Midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€
 • Kotimarkkinayritykset ja vientiyritykset
 • Lähes kaikki toimialat, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä
 • EI toiminimiyrityksille, yksinyrittäjille, suurille yrityksille, julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille, ahvenanmaalaisille yrityksille, maatalouden alkutuotantoon, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimiville yrityksille tai yksityisille elinkeinoharjoittajille

Rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa.

Lisätietoa tuesta ja hakemisesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/


LAINAT

FINNVERA

Kenelle: Pienyritykset, pk-yritykset, midcap-yritykset ja suuryritykset voivat lisäksi hakea lainojen takauksia Finnveralta. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella.

Huom! Yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.

Finnvera suosittelee asiakkaitaan toimimaan seuraavasti:

 • Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.
 • Huomaathan, että Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.

Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.

Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen.  Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu. Finnvera-takauksessa on otettu käyttöön ns. fast track -menettely, joka koskee pankin myöntämää 150 000–1 000 000 euron suuruista käyttöpääomalainaa.

Fast track -kriteerit täyttävät Finnvera-takaukset käsitellään nopeutetulla menettelyllä ja asiakkaalta edellytetään, että takauksesta on sovittu pankin kanssa.

Lisätietoa Finnveran sivuilla: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille