Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto -koulutus alkaa tammikuussa

Voidakseen selvitä toiminta- ja kilpailuympäristön muutoksista yrittäjän on kyettävä kehittämään sekä itseään että yritystään. Oikeat päätökset oikeaan aikaan johtamisessa korostuvat ennen kaikkea nyt kun maailmanlaajuiset suhdannenäkymät ovat eurokriisin seurauksena epävarmassa tilanteessa.

 

Käynnistämme tammikuussa Yritysjohdolle suunnattua koulutusta. Ilmoittaudu mukaan!
 

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

 

Kohderyhmä
Pienten- ja keskisuurten yritysten johtotehtävissä työskenteleville henkilöille, jotka johtavat itsenäisesti koko yritystä.
 

Tavoite
Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää oman yrityksen liiketoimintaa sekä henkilökohtaisia esimiesvalmiuksia. Valmennuksen avulla yrityksen strategiat jämäköityvät ja ne viedään käytäntöön. Valmennus antaa konkreettisia
työkaluja arkipäivän esimiestyöhön. Valmennuksen lähtökohtana ovat oman organisaation käytännön ongelmat ja kehittämistarpeet. Keskeinen osa tutkinnon suorittamista on yrityksen toimintaan liittyvän kehittämisprojektin
toteuttaminen ja johtaminen. Valmennuksen myötä suoritetaan näyttötutkintona arvostettu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.
  

Kustannukset
Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin tietopuoliseen koulutukseen osallistuminen on maksutonta.
 

Toteutus
Valmennusohjelman toteutuksesta vastaa Verutum Oy yhteistyössä Lapin Oppisopimuskeskuksen kanssa. Ohjelman valmentajat ovat johtamisen eri osa-alueiden huippuasiantuntijoita.
 

Lisätietoja
Jouni Vilkko, Verutum Oy, puhelin 041 452 9268
jouni.vilkko@verutum.fi
 

Koulutukseen hakeutuminen
Kari Rekilä, Lapin oppisopimuskeskus
puhelin 020 798 4193 tai 040 037 4668
kari.rekila(at)redu.fi