Yrityksen edunsaajien (omistajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan. Esimerkiksi osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus.

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia.

Edunsaaja on aina ihminen. Kuolinpesää, yritystä, kuntaa tai yhdistystä ei voi ilmoittaa edunsaajaksi.

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tieto ilmoituksen rekisteröinnistä on kuitenkin julkinen.

Tee ilmoitus 1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Huomio! Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Lue tiedote aiheesta: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot.html