Yrittäjävalmennus verkossa

Koulutus alkaa: 21.3.2011
Päättyy: 10.5.2011

 

Yrittäjävalmennus on tarkoitettu liikeideaansa työstäville, yrityksen perustamista harkitseville ja yritystoiminnan jo käynnistäneille henkilöille, jotka kaipaavat tukea yritysidean jalostamisessa ja liiketoimintasuunnitelmansa laatimisessa ja päivittämisessä.

 

Pääasiassa verkossa tapahtuvan valmennuksen tavoitteena on yrittäjäksi aikovan tai alkavan yrittäjän liiketoimintaosaamisen lisääminen ja liiketoiminnan suunnittelun henkilökohtainen ohjaus. Valmennettavalle tarjotaan omiin lähtökohtiin ja opiskeluedelletyksiin soveltuva jatkuva oppimis- ja suunnitteluprosessin tuki, jonka seurauksena hän työstää tulevan tai toiminnan vasta aloittaneen yrityksensä liiketoimintasuunnitelman.

 

Oppiminen tapahtuu verkko-oppimisympäristössä sisältäen videoluennot, niihin liittyvän oppimista tukevan tukimateriaalin ja liiketoimintasuunnitelman sähköisen laatimispohjan, joka voidaan tallentaa verkkoympäristöön sekä myös käyttäjän omalle koneelle yleisiä käytössä olevia tekstinkäsittelyohjelmia hyödyntäen. Opintoihin kuuluu myös asiantuntijan kommentit ja tuki verkon välityksellä liiketoimintasuunnitelman sisältöön 1-2 kertaa viikossa.

 

Opinnot voi rytmittää haluamallaan tavalla. Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen tapaaminen kouluttajan kanssa koulutuksen alussa.

 

Valmennuksen hinta osallistujalle on 120 € sisältäen materiaalin vapaan käyttöoikeuden ja konsultoinnit. Lisätietoja kouluttaja Mikko Hannulalta, mikko.hannula(at)cimson.fi, puelin 0400 886 156.

 

Valmennus on Euroopan Sosiaalirahaston osittain rahoittaman Yritysten liiketoimintaosaamisen ja seudullisten yrityspalveluverkostojen kehittäminen -hankkeen järjestämä.