Verohallinto: Yrittäjälle tärkeät päivämäärät 2017

Lähde: vero.fi

vero_ajankohtaista

Verohallinto on koonnut yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeitä päivämääriä vuodelle 2017.

Kideve Elinkeinopalvelut ei vastaa päivämäärien muutoksista, ajankohtaiset tiedot kannattaa tarkistaa vero.fi-sivustolta.

Yhteisö antaa veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta. Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä ja ennakonpalautus päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 7. päivänä.

Yhteisö voi välttyä yhteisökorolta maksamalla ennakon täydennysmaksua veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään mennessä. Maksettavan yhteisökoron määrää voi alentaa maksamalla täydennysmaksua viimeistään kuukautta ennen verotuksen päättymistä.

Yhteisöjen veroilmoitusten postitusajankohtaan vaikuttaa yhteisön tilikauden päättymisajankohta. Keväällä 2017 yhteisöasiakkaille ei enää lähetetä esitäytettyä veroilmoituslomaketta eikä täyttöopasta. Sen sijaan kaikille lähetetään tiedote veroilmoituksen antamisesta.

Oma-aloitteisten verojen kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten osalta kalenteriin on merkitty päivät, jolloin

 • veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa
 • maksu on maksettava
 • yhteenveto tulee OmaVero-palveluun.

Tammikuu 2017

Tammikuussa käytetään vielä vuoden 2016 verokortteja, mutta palkanlaskennassa tuloseuranta aloitetaan alusta.

Voit ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteiset verotOmaVerossa 3.1.2017 alkaen sekä Ilmoitin.fi:ssä ja muissa kuin Verohallinnon sähköisissä palveluissa 1.1.2017 alkaen.

 3.1.

 • Vuoden 2017 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on 12 maksuerää

5.1.

 • Marraskuun 2016 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

9.1.

 • Oma-aloitteisen veroilmoituksen eräpäivä (paperilomakkeet).
  Marraskuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä joulukuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero. 

 12.1. 

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Marraskuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä joulukuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

 • Palautusten maksamisessa yritysasiakkaille on viivettä. Palautuksia maksetaan palvelukatkon jälkeen 12.1. alkaen.

20.1.

 • Joulukuun 2016 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.1.

 • Maa- ja metsätalouden veroilmoitukset (lomakkeet 2 ja 2C) asiakkailla
 • Verotusyhtymien (esim. maa-ja metsätalous-/kiinteistöyhtymät) veroilmoitukset (lomakkeet 2, 2C, 36) asiakkailla 
 • Ennakkoveron eräpäivä

31.1.

Vuosi-ilmoitusten viimeinen jättöpäivä

Huom! Jos työnantajan vuosi-ilmoitus, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoitus annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 3.2.2017.
Huomioi poikkeukset: Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista 15.2.2017, Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 20.2.2017, Vuosi-ilmoitus osakaslainoista 24.2.2017.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Helmikuu 2017

1.2.

 • Vuoden 2017 verokortit tulevat voimaan 
 • Ennakon täydennysmaksun viimeinen koroton maksupäivä (muut kuin yhteisöt)
 • Vuoden 2015 jäännösveron 2. eräpäivä (muut kuin yhteisöt)

  3.2.

 • Sähköisenä annetun työnantajan vuosi-ilmoituksen, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.2.2017

6.2. 

 • Joulukuun 2016 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.
 • Vuoden 2017 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on alle 12 maksuerää.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajan lomakepaketti viimeistään asiakkailla (lomake 5)
 • Elinkeinoyhtymien lomakepaketti viimeistään asiakkailla (lomake 6A) 

7.2.

 • Oma-aloitteisen veroilmoituksen eräpäivä (paperilomakkeet).
  Joulukuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero. 
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: veroilmoituksen eräpäivä (paperilomakkeet).

 13.2.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Joulukuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä tammikuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä (paperilomakkeet 7.2.)

 15.2. 

 • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista, viimeinen jättöpäivä

20.2.

 • Tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä, viimeinen jättöpäivä

 22.2.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

 23.2. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

  24.2.

 • Vuosi-ilmoitus osakaslainoista, viimeinen jättöpäivä

 28.2.

 • Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat arvonlisäveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron vuodelta 2016
 • Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä arvonlisäverovelvollisilla asiakkailla.
 • Kiinteistöyhtymien, maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoituksen (lomake 36, 2, 2C, 7) viimeinen palautuspäivä
 • Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset muiden kuin yhteisöjen osalta annettava viimeistään 28.2.2017

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

 

Maaliskuu 2017

3.3.

 • Kiinteistöverotuspäätösten postitus alkaa

6.3.

 • Tammikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.
 • Veroilmoitus verkossa –palvelu aukeaa liikkeen- ja ammatinharjoittajille. 

 9.3.

 • Kiinteistötiedot verkossa palvelu avautuu kaikille asiakkaille klo 12.00. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein. 

13.3.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Tammikuun arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä helmikuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen. 

17.3.

 • Vuoden 2016 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 17.3.2017, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Korjaukset on tehtävä viimeistään 12 .10.2017, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

20.3.

 • Helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.3.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

 23.3.

 • Ennakkoveron eräpäivä

31.3.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Huhtikuu 2017

Henkilöasiakkaat (myös elinkeinon-, maa- ja metsätaloudenharjoittajana toimivat) saavat esitäytetyn veroilmoituksen.

3.4. 

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (palautuspäivä voi olla myös 9.5. tai 16.5., tarkista päivämäärä lomakkeelta). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Veroilmoituksensa palauttavien elinkeinonharjoittajien VIV-palvelu sulkeutuu
 • Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen palautuspäivä

 5.4. 

 • Helmikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 12.4.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Helmikuun arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä maaliskuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

 20.4. 

 • Maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

24.4.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä
 • Ennakkoveron eräpäivä

30.4.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Toukokuu 2017

2.5. 

 • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2016
 • Yhteisöjen energiaveron palautushakemusten viimeinen jättöpäivä
 • Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu kaikilla yhteisöillä tilikaudesta riippumatta. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein.

  5.5.

 • Maaliskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

9.5.

 • Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä niillä, joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 9.5. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa. Jos tiedot ovat oikein veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 9.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 9.5.). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu niillä, joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 9.5. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein.

  12.5.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Maaliskuun arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä huhtikuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2017 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

 16.5. 

 • Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä niillä, joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 16.5. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa. Jos tiedot ovat oikein veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 16.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 16.5.). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu elinkeinonharjoittajilta ja elinkeinoyhtymiltä sekä niiltä, joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 16.5. Kiinteistötietoja ei tarvitse korjata eikä ilmoittaa, jos kiinteistöverotuspäätöksen perusteena olevat tiedot ovat oikein.

 22.5. 

 • Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.5.

 • Ennakkoveron eräpäivä

31.5.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Kesäkuu 2017

 5.6.

 • Huhtikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa. 

  12.6.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Huhtikuun arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä toukokuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

 20.6. 

 • Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.6.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.6.

 • Ennakkoveron eräpäivä

30.6.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Heinäkuu 2017

5.7.

 • Toukokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 12.7.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Toukokuun arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä kesäkuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

20.7. 

 • Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

 24.7.

 • Ennakkoveron eräpäivä
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

31.7.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Elokuu 2017

 

7.8.

 • Kesäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa. 

 14.8. 

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Kesäkuun arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä heinäkuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2017 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 14.8.2017, jotta korjatut tiedot saadaan ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.

 15.8.

 • Verotuspäätösten postitus alkaa elokuun puolivälissä ja niitä postitetaan aina lokakuun lopulle asti (muut kuin yhteisöt).

21.8.

 • Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

 22.8.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.8.

 • Ennakkoveron eräpäivä

31.8.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Syyskuu 2017

Energiatuotteiden valmisteverojen palautuspäätökset ja Ahvenanmaan metsänhoitomaksupäätökset postitetaan asiakkaille.

5.9.

 • Kiinteistöveron 1. erän eräpäivä
 • Heinäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

12.9.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Heinäkuun arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä elokuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

 20.9.

 • Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti) 

22.9.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

25.9. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

30.9.

 • Vuoden 2016 ennakon täydennysmaksun viimeinen maksupäivä

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Lokakuu 2017

5.10.

 • Elokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 12.10.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Elokuun arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä syyskuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.
 • Vuosi-ilmoitusten korjausten tulee olla perillä Verohallinnossa, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

20.10.

 • Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Kiinteistöveron 2. erän eräpäivä

 23.10.

 • Ennakkoveron eräpäivä
 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

31.10.

 • Viimeiset verotuspäätökset vuodelta 2016 toimitettu asiakkaille
 • Vuoden 2016 verotus päättyy

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Marraskuu 2017

1.11.

 • Vuoden 2016 verotustiedot tulevat julkisiksi ja ovat nähtävillä verotoimistoissa

6.11.

 • Syyskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

13.11.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Syyskuun arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä lokakuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2017 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.11.

 • Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.11.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

23.11.

 • Ennakkoveron eräpäivä

29.11. (ei vahvistettu)

 • Jäännösveron ensimmäisen erän maksupäivä (muut kuin yhteisöt)
  Jäännösveron 2. erän eräpäivä on 1.2.2018

30.11.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Joulukuu 2017

5.12.

 • Veronpalautukset vuodelta 2016 maksetaan pankkitileille (muut kuin yhteisöt). Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallintoon, palautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä.
 • Lokakuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.12.

 • Oma-aloitteisen veron eräpäivä: veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä.
  Lokakuun arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero sekä marraskuun työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero.

 20.12. 

 • Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.12.

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotuksen eräpäivä

27.12. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

31.12.

Yhteenveto muodostetaan ja toimitetaan OmaVeroon (vero.fi/OmaVero)

 • Oma-aloitteisten verojen maksukehotus muodostetaan
 • Verovelkarekisterin tiedot päivitetään
 • Mahdolliset verovelat lähetetään julkaistaviksi protestilistalla
 • Mahdolliset verovelat lähetetään ulosottoon

Huom! Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksun saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä.