Ympäristön ja kyläkuvan kehittäminen

Puhdas luonto ja upeat luonnonmaisemat ovat hyvä lähtökohta ympäristön ja kyläkuvan kehittämiselle. Ympäristön huomioiminen ja viihtyisä kyläkuva ovat kannatettavia arvoja paitsi kestävän kehityksen kannalta, myös yritysten toiminnan ja kannattavuuden vuoksi merkityksellisiä. Vahvasti matkailuun painottuva elinkeinokirjo on riippuvainen matkailijoiden mieltymyksistä. Ympäristöystävällisyys ja matkakohteen viihtyisyys ovat asioita, joita yhä useampi matkailija arvostaa. Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi (LKKK) -hankkeen aikana Leville luodaan käytäntöjä, jotka yhdenmukaistavat kaupunkimaisen keskuksen ilmettä ja tulkevat ympärisvuotista matkailua. Ympäristöasioita hankkeessa edistetään tiiviissä yhteistyössä Levin Ympäristötiimin kanssa.