Ympäristöasioista tietoa Kittilän alueen yrityksille – tutustu tietopakettiin!

ECOSTART-KONSULTOINTIPALVELU
EcoStart-konsultointipalvelu on ELY-keskusten tukema tuotteistettu konsultointipalvelu pk-yrityksille. EcoStart on erityisesti pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöjärjestelmä. Yritys pystyy konsultin avulla tekemään ympäristöohjelman, jonka avulla parannetaan toiminnan ekotehokkuutta ja otetaan ympäristöasiat huomioon toiminnassa.
Lisätietoja: Lapin ELY-keskus, jari.uusinarkaus(at)ely-keskus.fi
EcoStart YritysSuomen sivuilla

YMPÄRISTÖTIETOA YRITYSSUOMI.FI-PALVELUSTA
YritysSuomi on verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Yrityssuomi.fi –palvelusta löytyy kattavasti ympäristötietoa yrityksille kohdasta Oikopolut -> Yrityksen ympäristötieto.

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LAATUKÄSIKIRJA
Rakennetun ympäristön laatukäsikirja (RYLK) on tarkoitettu antamaan konkreettista tukea Kittilän ja erityisesti Levin rakennetun ympäristön suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Opas löytyy osoitteesta: rylk.kideve.fi

GREEN DAYS IN MANY WAYS
Green Start on Levin oma ympäristöohjelma yrityksille. Ohjelman aloittavat yritykset sitoutuvat siihen, että lähtökohdat eli ympäristötyön perusasiat ovat jo kunnossa tai ne hoidetaan kuntoon ensimmäisen Green Start vuoden aikana. Lisää ohjelmasta ja yritysten kokemuksia Green Startista löydät Levin sivuilta: Green Start -ympäristöohjelma yrityksille

YMPÄRISTÖASIAT KITTILÄN KUNNASSA
Kunnan tehtävä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua alueellaan. Luontoa ja ympäristöä suojelemalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Lisätietoa: www.kittila.fi -> Ympäristö ja luonto