Yksinyrittäjän kannattaa hakea 2000 euron tukea kunnalta

Kuva Gerd Altmann Pixabaystä
Tiedote, 20.5.2020

Kittilän runsaasta yrityskannasta juuri yksinyrittäjien osuus on suuri, ja tukien haku alkoi vilkkaasti myös Kittilässä. Kittilän kunnassa on tehty työtä yritystuen jakamiseksi. Kunnalla on edelleen määrärahaa tuen myöntämiseksi, ja nyt kannustetaankin hakemaan tukea mahdollisimman pian. Tukea voi hakea kunnalta 30.9.2020 saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Kuntaliiton valmistelema rahoitusmalli tarkoittaa 2 000 euron suuruista tukea yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisen menojen kattamiseen. Kuntalehden mukaan yhteispotti riittää 125 000 tuen myöntämiseen, ja Suomessa on noin 187 000 yksinyrittäjää. Yksinyrittäjät, joiden YTJ-rekisterin mukainen kotikunta on Kittilä, voivat hakea avustuksen Kittilän kunnalta. Tukea myönnetään kunnalle myönnettyjen määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakuaika on 15.4.-30.9.2020.

– Yksinyrittäjät ovat aina tottuneet pärjäämään yksin, mutta nyt tässä poikkeustilanteessa kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoama yksinyrittäjän tuki mikäli hakuedellytykset täyttyvät. Minulta voi kysyä neuvoa tuen hakemisesta ja osoitteesta www.kideve.fi löytyvät tarkat hakuohjeet, kertoo Katariina Palola Kideve Elinkeinopalveluista.

Kittilän Yrittäjien puheenjohtaja Pertti Hettula kertoo, että myös yrittäjäjärjestö kannustaa yksinyrittäjiä tuen hakuun. – Ehdottomasti tukea kannattaa rohkeasti nyt hakea – tässä haastavassa tilanteessa ei kannata jäädä aprikoimaan, onko tukeen oikeutettu tai kannattaako hakeminen.

Tukea on tällä hetkellä tarjolla vielä yli 200 yksinyrittäjälle. Ohjeet hakemiseen löytyvät Kideven sivuilta, ja elinkeinojohtajalle voi soittaa ja saada tarkempia neuvoja tilanteeseensa.
 – Olemme koonneet yksinyrittäjille yksityiskohtaiset ohjeet tuen hakemiseksi Kideven sivuille. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolella, toimia niiden mukaan ja liittää hakemukseen jo hakemusvaiheessa kaikki pyydetyt liitteet, niin käsittely tapahtuu sujuvasti, neuvovat hakemuksia käsittelevät Kideve Elinkeinopalveluiden projektipäälliköt.

Mikä on yksinyrittäjän tuki ja mihin se on tarkoitettu?

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on kertamaksusta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten tilojen ja laitteiden kustannukset ja kirjanpito- ja muut toimistomenot. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Tuki voidaan myöntää 16.3.2020 -31.8.2020 välillä syntyneisiin kustannuksiin.

Kenelle tukea voidaan myöntää – yksinyrittäjän määritelmä

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

 

Millä edellytyksillä avustus voidaan myöntää

Avustuksen saannin edellytyksenä on, että taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Lisäksi edellytyksenä on, että hakija aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijaa pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

 

Miten tukea haetaan?

Yksinyrittäjän tukea haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake ja sen jälkeen toimittamalla pyydetyt liitteet. Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun sekä liitteet että hakemus on toimitettu kunnalle. On tärkeää käydä tarkoin läpi hakemusohjeet ja täyttää lomake huolellisesti sekä toimittaa kaikki tarvittavat liitteet samaan aikaan kuin hakemuksen. Näin sujuvoitetaan hakemusten käsittelyä ja vältetään hakuprosessin tarpeetonta ruuhkautumista.

Ohjeet löytyvät sivulta: https://www.kideve.fi/blog/uutiset/yksinyrittajan-koronatuki/  

 

Lisätietoja:  
Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta: 
Katariina Palola, elinkeinojohtaja, katariina.palola@kittila.fi, p. 0400 955 472