Vuoden 2015 vero- ja maksumuutoksia yrityksille

Yrityksille on tulossa muutoksia veroihin ja maksuihin vuoden 2015 alusta lähtien.

 

Yritysten edustusmenojen 50 prosentin vähennyskelpoisuus palautetaan vuoden 2015 alusta, minkä arvioidaan helpottavan ravintola- ja matkailualan yritysten asemaa. Pääomatulojen verotus ja perintö- ja lahjaverotus sen sijaan kiristyvät, kiinteistöverotuksen ala- ja ylärajoja sekä energia- ja valmisteveroja korotetaan.

 

Lue veromuutoksista tarkemmin sivulta http://www.yrittajat.fi/fi-FI/verotjarahat/verot/veromuutoksia-vuodelle-2015/

 

Sosiaalivakuutusmaksuihin tulee muutoksia työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta, työnantajan sairausvakuutusmaksuun, työnantajan maksamaan tapaturmavakuutusmaksuun, työnantajan maksamaan ryhmähenkivakuutusmaksuun ja työttömyysvakuutusmaksuun.

 

Lue tarkemmin muutoksista sivulta http://www.yritystulkki.fi/alue/tls/index.php?page=3464&lang=1

 

Lisätietoja:

Yritystulkki-sivuilta

Suomen yrittäjät