Työpaja: Julkisiin hankintoihin osallistuminen ja tarjouksen tekeminen, ti 10.10.2017

Tervetuloa työpajaan: Julkisiin hankintoihin osallistuminen ja tarjouksen tekeminen

Aika: Tiistai 10.10.2017, 17:00–20:00
Paikka: Spa Hotel Levi, Kokouskeidas, Levintie 1590, 99130 Sirkka

Haluatko varmistaa menestyksesi julkisissa hankinnoissa? Käytännönläheisessä työpajassa käydään esimerkkien avulla läpi hankintaprosessin keskeisimmät vaiheet ja saat konkreettisia ohjeita siihen, miten välttää tarjoajan tavallisimmat virheet.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

OHJELMA:

Työpajan avaus ja tavoitteet

Ryhmäkeskustelu: mikä on hankalinta tarjouksen teossa?

Julkisten hankintojen perusteet

 • Kuka kilpailuttaa hankintalain mukaisesti ja mitä?

Tarjoajan vaikutusmahdollisuudet tarjouskilpailussa

 • Onko niitä? Mitä tarkoittaa markkinakartoitus tai tietopyyntö?

Hankintailmoitus ja hankintamenettelyjen ABC

 • Miten ja mistä saan tietoa meneillään olevista kilpailutuksista?
 • Miten toimia eri hankintamenettelyissä?

Tarjouksen laatiminen – älä tee näitä virheitä!

 • Käytännön esimerkkejä tarjouksen laatimisen suurimmista sudenkuopista
 • Ryhmäkeskustelu: Miten sudenkuopat vältetään? Hyvät vinkit jakoon!

Tarjousten käsittely ja hankintapäätös

 • Millaisilla perusteilla tarjouksen voi hylätä?
 • Mitä hankintapäätöksestä tulisi ilmetä?

Muutoksenhaku ja asiakirjojen julkisuus vs. liikesalaisuudet

 • Mikä ero on valituksella ja oikaisuvaatimuksella?
 • Mitä valituksessa voi vaatia?
 • Liikesalaisuuksien suojaaminen: milloin ja miten tarjoukset tulevat julkisiksi?

Yhteenveto – Miten onnistun tulevissa kilpailutuksissa?

Työpajan päättäminen

Asiantuntijana toimii Saila Eskola, jolla on laaja ja monipuolinen kokemus julkisista hankinnoista ja sopimusoikeudesta erityisesti julkissektorilla. Ennen PTCServices Oy:öön siirtymistään Saila on työskennellyt mm. Kauppa- ja teollisuusministeriössä julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kehittämistehtävissä sekä johtavana lakimiehenä Suomen kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikössä. Tarkemmin Sailan osaamisaloihin voi tutustua osoitteessa http://www.ptcs.fi/fi/ptcs-henkilosto/saila-eskola

Tilaisuus on yrityksille maksuton ja sisältää kahvitarjouilun.

TERVETULOA!