Työpaja: Hyvinvointi- ja luontomatkailun kehittäminen torstaina 14.1.2016

Luonto ja hyvinvointi matkailupalveluiksi

Työpajassa saadaan viimeisintä tietoa Levin ja Kittilän alueen potentiaalista luonto- ja hyvinvointimatkailussa. Lisäksi työpajassa pohditaan hyvinvointi- ja terveyshakuisten matkailijoiden tarpeita sekä esitellään erilaisia matkailijatyyppejä.

Työpajan aiheita ovat:

– Matkailijoille ja paikallisille suunnatun karttakyselyn sekä metsien marjantuotantopotentiaali- ja reittiverkostoanalyysien tulokset. Kysely toteutettiin kesällä ja syksyllä 2015. Sen avulla selvitettiin Levin alueen mielipaikkoja ja -reittejä sekä niihin liittyviä kehittämistoiveita. Kyselyn avulla pyrittiin myös tunnistamaan hyvinvointimatkailijatyyppejä.

– Green Care -hyvinvointiyrittäjyyden mahdollisuudet matkailussa

– Levin luksusmatkailuhanke ja Levin luksuksen määritelmä

– Uusien luonto- ja hyvinvointimatkailupalvelujen suunnittelu uusimman tiedon ja alueella toteutetun kyselyn perusteella

Aika: torstai 14.1.2016 klo 12-16                               

Paikka: Kylpylähotelli Levitunturi

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/voimametsat_tyopaja_2

 

Ohjelma:

klo 12.00         Tilaisuuden esittely, vanhempi tutkija Marja Uusitalo, Luke ja projektipäällikkö Katja Kaunismaa, Kideve Elinkeinopalvelut

klo 12.15       Mielipaikkakyselyn tulokset, tutkija Sini Kantola, Luke

klo 13.00       Luontotyypit kesäreittiverkoston varrella, vanhempi tutkija Marja Uusitalo, Luke

klo 13.20       Metsien marjantuotantopotentiaali, vanhempi tutkija Rainer Peltola, Luke

klo 13.40       Green Care ja matkailu, projektipäällikkö Sanna Vinblad, Lapin AMK

klo 14.00       KAHVI

klo 14.15       Levin luksusmatkailu – Laatua ja elämyksiä luonnosta, matkailuneuvontapäällikkö Maija Palosaari, Levin Matkailu Oy

klo 14.25       Uudet hyvinvointipalvelut – pienryhmätyöskentely

klo 15.30       Purku

klo 16.00       Tilaisuuden päätös

Tilaisuus on avoin ja maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

TERVETULOA!

 

 

Mistä on kysymys?

Tilaisuuden järjestää Voimametsistä viherkattoihin – Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa –hanke.

Luonnonvarakeskuksen hyvinvointi-, matkailu-, viher- ja luonnontuotealojen tutkijoista on koottu asiantuntijatiimi, jonka tietotaito on käytettävissä kestävän matkailun ja hyvinvointimatkailun kehittämisessä Voimametsistä viherkattoihin –hankkeessa.

Vuosien 2015-2017 aikana toteutetaan yrityspajojen sarja, joissa alueen yrittäjät voivat kehittää omia tuotteitaan ja palvelujaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Yritystoimintaa räätälöidään paikkoihin, joita käytetään luonnontuotteiden ja lähiruoan tuotannossa tai joilla on matkailijoiden ja paikallisten kokemia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Levin alueelle rakennetaan myös pilotteja, joissa esitellään vähähiilisen ja luonnonmukaisen viherrakentamisen tekniikoita ja Lapin erikoiskasveja. Ratkaisut perustuvat ajankohtaisiin hyvinvointi-, matkailu-, elintarvike- ja luonnontuotealan tutkimustuloksiin. Pilotit toimivat malleina, joita voidaan soveltaa Levin ”voimaannuttavien” paikkojen kehittämisessä tulevaisuudessa.

 

Yritystyöpajojen sarja

Tämä työpaja on osa 4-5 työpajan sarjaa. Tulevat työpajat käsittelevät seuraavia aiheita:

  • malli voimametsäverkostosta
  • palvelumuotoilu 
  • tuotetestauksen suunnittelu