Toimintaympäristön ja toimialojen kehittäminen

Kideve suunnittelee, hakee rahoituksen sekä toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita alueen elinkeinoelämän ja aluekehityksen tueksi. Kideve saa rahoituksensa kehittämistoimintaan pääasiassa erilaisista EU-rahoitusmuodoista. Kideve toteuttaa matkailuun liittyvät kehittämishankkeet tiiviissä yhteistyössä Levin Matkailu Oy:n kanssa. Painopisteitä ovat yritysten toimintaympäristön sekä eri toimialojen kehittäminen.