Tietosuoja-asetus ja tilaajavastuulaki – Työpaja kuntien henkilöstölle to 3.5. ja pe 4.5.

Tietosuoja-asetus ja tilaajavastuulaki

 

KITTILÄ:

Aika:         to 3.5.2018

Paikka:     valtuustosali, Kittilän kunnantalo

SODANKYLÄ:

Aika:         pe 4.5.2018

Paikka:     valtuustosali, Sodankylän kunnantalo

 

ILMOITTAUTUMINEN pe 27.4. mennessä:  Ilmoittautuminen päättynyt.

 

Tule kuulemaan mitä EU:n uusi tietosuoja-asetus tarkoittaa kuntien näkökulmasta! Entä mikä on tilaajavastuulain keskeinen sisältö?

Tilaisuus on tarkoitettu kuntien työntekijöille ja tarjoaa kattavan yleiskatsauksen kumpaankin teemaan.

Tilaisuus järjestetään saman sisältöisenä Kittilässä ja Sodankylässä. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä kumpaan tilaisuuksista osallistut!

Tilaisuuden asiantuntijana toimii varatuomari Tapio Lahtinen PTCServices Oy:ltä.

 

OHJELMA:

8.30          Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00          EU:n uusi tietosuoja-asetus: yleiskatsaus aiheeseen kuntien näkökulmasta

 • Tietosuoja-asetus, keskeisiä tekijöitä ja määritelmiä
  • Uudistuksen sisältö ja vaikutukset
  • Mitä lainsäädäntöä sovelletaan?
  • Mitä tietosuojalla tarkoitetaan?
  • Miten henkilötieto määritellään? Entä arkaluontoiset henkilötiedot?
  • Miten uudistus vaikuttaa henkilötietojen ja arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyyn?
  • Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteutuminen
  • Käytännön esimerkkejä ja harjoituksia
 • Tietosuojavastaava – tehtävät, vastuut ja velvollisuudet
 • Henkilörekisterin perustaminen
  • Mitä tulee ottaa huomioon?
  • Mitä tarkoittaa käyttötarkoitussidonnaisuus?
  • Ohjeita hyvään henkilötietojen käsittelyyn
 • Tietojärjestelmät
  • Mitä tulee ottaa huomioon?
  • Suostumus
  • Informointivelvoite
 • Tietoturvaloukkaukset ja seuraamukset
 • Miten valmistautua tietosuoja-asetuksen ja –lain voimaantuloon – käytännön esimerkkejä

12.00       Lounas

13.00       Tilaajavastuulain keskeinen sisältö

Käsiteltäviä teemoja ovat mm.

 • Millaisissa hankinnoissa tilaajavastuulakia tulee soveltaa?
  • Tilaajavastuulain keskeinen sisältö
  • Soveltamisalaan kuuluvat hankinnat ja sopimukset
 • Mitä tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus tarkoittaa?
  • Mitä asiakirjoja selvitysvelvollisuus tarkoittaa?
  • Miten selvitys tehdään ulkomaisten sopimuskumppaneiden kanssa?
  • Missä tilanteissa selvitysvelvollisuutta ei ole?
 • Entä jos selvitysvelvollisuus ei täyty?
  • Laiminlyöntimaksun määrääminen
  • Laiminlyöntimaksun suuruus
  • Kuka valvoo lain noudattamista?
 • Miten tilaajavastuulain velvoitteet huomioidaan hankinnoissa, mm. tarjouspyynnössä ja miten sopimuksessa?
  • Miten seuranta sopimuskaudella kannattaa järjestää?
  • Käytännön esimerkkejä
 • Oikeuskäytäntöjä tilaajavastuulain soveltamisesta
 • Lähetetyt työntekijät
  • Mitä tulee ottaa huomioon?

16.00        Tilaisuuden päätös                                                                                      

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Tilaisuus järjestetään osana Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hanketta. Hanketta toteuttaa Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta kumppaninaan Sodankylän kunta, yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Hanke saa EAKR -rahoitusta, rahoittava viranomainen on Lapin liitto.