Tiedote: Kittilässä kannustetaan elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyteen

Tiedote 16.3.2016

Parin viimeisen vuoden aikana Kittilässä on kehitetty elintarvike- ja 16luonnontuotealaa ja paneuduttu sen tulevaisuuden näkymiin. Tavoitteena on laadukkaat paikalliset tuotteet alan yrittäjyyttä kehittämällä.

Lappi – maailman suurin luomukeruualue

Kittilässä on valmistunut elintarvike- ja luonnontuotealan kehittämisohjelma, joka tähtää vuoteen 2020. Taustalla on ajatus siitä, että Kittilän kunnan alueelta löytyy monipuolisesti raaka-aineita marjojen, kalan, poron, sienien ja yrttien muodossa. Näitä raaka-aineita voidaan hyödyntää jalostamalla niitä laadukkaiksi paikallisiksi tuotteiksi ja niiden ympärille voidaan kehittää yrittäjyyttä.

Kuluttajilla ja markkinoilla toimivilla yrityksillä sekä julkisella sektorilla on halukkuutta käyttää paikallisia tuotteita. Perinteisesti alan kehittämistoiminta on ollut tuotantolähtöistä, ja Kittilässä havaittiin selkeä tarve kokonaisvaltaisen paikallisen elintarvike- ja luonnontuotealan toteutettavuusselvitykselle ja sen pohjalta työstettävälle toimialojen toimintaohjelmalle.

– Merkittävä osa alueella kulutettavista elintarvikkeista tuodaan ulkopuolelta. Kuitenkin Lapissa on paljon mahdollisuuksia elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden kehittämiselle, onhan Lappi maailman suurin luomukeruualue, ja metsämme ovat täynnä monipuolisesti luonnonantimia, kertoo elinkeinojohtaja Katariina Palola Kideve Elinkeinopalveluista.

– Yhä useampi alueella vieraileva kansainvälinen matkailija haluaa kokea Lapin elämyksenä myös lautasella. Kittilän lentoaseman läheisyydessä sijaitsevissa matkailukeskuksissa käy vuosittain noin miljoona vierailijaa, ja alueen matkailukeskuksissa on yhteensä toistasataa ravintolaa. Lisäksi tulevaisuuteen on hyvät matkailun kasvuodotukset uusien kansainvälisten suorien lentoreittien johdosta Euroopasta Kittilään, Palola jatkaa.

– Tulevaisuuden tavoitteena on, että alueella olisi enemmän lähiruokaa tarjottavana niin yksityiselle kuluttajalle, kauppaan, ravintoloihin kuin julkisiin keittiöihinkin. Kuntien hankintatoiminnan kehittämisen avulla voidaan edistää lähiruoan käyttöä myös julkisissa keittiöissä. Tämä työ on jo aloitettu Kittilän ja Sodankylän alueella.

Kehittämisohjelma laadittiin Kideve Elinkeinopalveluiden toteuttamassa Elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshankkeessa, jossa vahvistettiin alueen elintarvike- ja luonnontuotealaa. Hanke sai rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta ja rahoituksen myöntäjänä ja vastuuviranomaisena toimi Lapin Ely-keskus.

Kehittämisohjelma ja tietoa hankkeesta:  https://www.kideve.fi/

Yhteistyö elintarvike- ja luonnontuotealalla jatkunut

Hankkeen ja kehittämisohjelman tuloksena syntynyt elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjäverkosto on jatkanut työtä alan hyväksi. Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja kehittää uusia yhteistyön muotoja. Eväsfestit -nimisellä lähiruokatempauksilla alan toimijat ovat osallistuneet useisiin tapahtumiin Levillä ja Kittilässä. Eväsfesteillä yleisö on saanut tutustua ja maistella paikallistuotteita sekä keskustella tuottajien kanssa.

– Minusta on mahottoman hyvä, että tämä elintarvikepuoli on otettu Kittilässäki yheksi painopistealuheeksi, koskapa meilä on täälä kuiten aika monta yrittäjää, jokka ruan kans on tekemisissä ja maholisuuksia on, koska kaikkien meän on ruokaa syötävä ja koska meilä on puhas luonto. Nyt meän pittää mietiskellä, minkälaista ruokaa met haluamma syyä ja minkälaista sapuskaa haluamma meän viehraile tarjota: onko se sitä sammaa, mitä on tarjola kaikissa paikoissa kautta Suomen vai onko meilä tarjota jotaki muuta, jotaki, josta saahaan elämys, kertoo yrittäjä Heli Palo Mettän Aartheet -yrityksestä.

– Elintarvikepuolen kehitys Kittilässä on vasta alkutaipalheela ja nämä tapaamiset ja Eväsfestit on ollu vasta alkusoittoa tulevasta. Minusta on ollu kauhean mukava tutustua toishiin yrittäjhiin ja jakkaa heän kans kokemuksia ja ideoita ja ompa meän kesken saatu jotaki yhteistyökuvioitaki aikaseksi. Porukka ei tosin vielä ole valmis eikä täynä; meän tapaamisista puuttuu vielä muutampia kittiläläisiä ja lähikuntienki elintarvikeyrittäjiä, joitten kyllä soisin lähtevän matkhaan tähän yhtheisheen kehittämisheen. Mie voisin melkeinpä taata, että jotaki hyötyä siittä matkhaan lähtemisestä itte kullekki tullee olehmaan! yrittäjä Heli Palo jatkaa.

Lapsille ja ikäihmisille lähiruokaa julkisista keittiöistä

Kittilässä on parin viime vuoden aikana lisätty lähiruuan osuutta julkisissa keittiöissä. Koulujen ja terveyskeskuksen keittiöillä on seitsemän viikon ruokalistassaan mahdollisuus valmistaa ainakin seitsemän kertaa lähiruokaa lounasvaihtoehdoksi. Lähiruokaa koululaiset ja vanhukset saavat muun muassa poronlihakeiton, käristyskeiton ja poronkäristyksen muodossa, ja kalaa fileenä sekä itse tehtynä murekkeena siiasta, ahvenesta ja hauesta. Leivät toimitetaan keittiöille päivittäin Kolarista ja Sodankylästä, ajoittain myös Kittilästä. Lähiruuan raaka-aineet ja tuotteet saadaan muutoin tällä hetkellä pääosin Kittilän ja Sodankylän alueelta.

Lähiruuan edelläkävijöiltä mallia

Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan tuottajat ovat tutustuneet yritysvierailuilla Kiuruveden malliin, jossa luomu- ja lähiruoka on nostettu kaupunkistrategiaan saakka. Aiheesta kuultiin Kittilässä lisää maaliskuussa, kun Kiuruveden kaupungin ruokapalvelupäällikkö Helena Laitinen luennoi lähiruoasta osana Kiuruveden elintarvikehankintoja.

Lisätiedot:
Kittilän kunta, Kideve Elinkeinopalvelut: Katariina Palola, elinkeinojohtaja, p. 0400 955 472, katariina.palola(at)kittila.fi
Yrittäjä: Heli Palo, elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjä, Mettän Aartheet, p. 0400 972 186, heli.palo(at)mettanaartheet.fi