Tervetuloa seminaariin 20.4. – Kivi-ja kaivostoiminta Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson tukijalkana

Seminaari alueen päättäjille, asukkaille ja toimijoille, keskiviikkona 20.4.2011 klo 14–19
Hotelli Ylläs Saaga, Iso-Ylläksentie 42, Ylläsjärvi
 

Järjestäjä: Tunturi-Lapin Kehitys ry ja alueen KOKO
 

Tervetuloa mukaan joko heti alusta tai sitten kahvilta klo 16!

 

Kivi- ja kaivostoiminta on tärkeä nouseva elinkeinoala Tunturi-Lapissa ja Tornionlaaksossa. Se vaikuttaa alueella monessa suhteessa. Ala tarvitsee kohtuullisen paljon työvoimaa ja työllistää myös muita aloja joko aliurakointina tai välillisesti. Kaivosala herättää myös ihmisissä erilaisia tunteita ja alasta on paljon erilaisia ennakkokuvitelmia. Tunturi-Lapin Kehitys ry haluaa Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson KOKO-ohjelman kautta antaa vastauksia kysymyksiin.

 

Asumme malmikriittisellä alueella. Maassa on mineraaleja ja malmeja, jotka kiinnostavat koko EU:n laajuisesti. Nämä malmit ja mineraalit voivat olla yksi vastaus parannettaessa EU:n malmiomavaraisuutta. Nyt varsinkin monien kriittisten raaka-aineiden suhteen olemme EU:ssa vahvasti tuonnin varassa. Seminaarissa kuulemme näkemyksiä Brysselistä, kun Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Allan Perttunen tulee niitä meille kertomaan. Lapin liiton ohjelmapäällikkö Mervi Nikander valottaa tilannetta oman maakuntamme näkökulmasta ja paikalliset kaivosyhtiöt omasta näkökulmastaan. GTK:n puheenvuorossa saamme vastaavasti kuulla mitä malmikriittinen alue tosi-asiassa merkitsee.

 

Seminaarissa julkaistaan myös Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson KOKO-ohjelman tekemä selvitys Lapin poikittaisradasta, joka palvelee niin kaivostoimintaa kuin muutakin tavarankuljetusta ja tietysti myös matkailijoita ja työmatkaliikkumista. Selvityksen on tehnyt Tendon Oy ja siinä visioidaan rataa Kolarista Kittilän ja Sodankylän kautta mahdollisesti Kemijärvelle asti.

 

Kaivostoiminnalla on vaikutusta yhteiskunnallisesti alueemme monille eri sektoreille. Seminaarissa pääsemme kuulemaan, mitä kaivos on vaikuttanut Kittilässä ja myös sen vaikutuksista muihin elinkeinoihin kuten porotalouteen, matkailuun ja yritystoimintaa yleensä. Professori Asko Suikkanen kertoo kaivosten yhteiskunnallisesta merkityksestä laajemmin.
 

 

Tilaisuuden ohjelma:

OHJELMA
14.00 Tervetuloa, toimitusjohtaja Markku Mäkitalo, Tunturi-Lapin Kehitys ry
14.10 Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson malmikriittisen alueen merkitys
Näkemyksiä Brysselistä, johtaja Allan Perttunen, North Finland EU Office
14.40 Kaivostoiminnan edistäminen Lapin maakunnan näkökulmasta,
ohjelmapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto
15.10 Raideliikenne selvityksen tulokset, toimitusjohtaja Tero Wallin, Tendon Oy
15.40 Mitä Tunturi-Lapin kaivoksille kuuluu tänään?
Erityisasiantuntija Heino Alaniska Agnico Eagle Oy
Maajohtaja Jukka Jokela, Northland Mines Oy
16.00 Kahvitauko
16.30 Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson kallioperän arvo ja sen merkitys alueelle,
aluejohtaja Risto Pietilä, GTK
17.00 Kaivoksen yhteiskunnallinen merkitys, professori Asko Suikkanen Lapin
yliopisto
17.30 Mitä kaivoksen tulo merkitsi Kittilässä? Kunnanjohtaja Anna Mäkelä
18.00 Kaivostoiminta osana alueen yrittäjyyttä
Kaivostoiminta Kuivasalmen paliskunnan alueella, poroisäntä Kauno
Rytkönen
Havaintoja ja näkemyksiä kaivostoiminnan ja alueen muun
yritystoiminnan yhteiselosta, toimitusjohtaja Mauri Kylmämaa
18.30 Loppukeskustelu ja seminaarin päätös