Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen

Yritysille valmius käyttää uusia ja jatkuvasti muuttuvia sähköisiä palveluja apuna liiketoiminnassaan on kilpailuetu, ellei elinehto. Vuoden 2009 lopussa käynnistyneessä Levi Digit -hankkeessa luodaan yritysten käyttöön uusia sähköisiä palveluja ja opastetaan yrityksiä sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä.