REDU: Monimuotokoulutuksella matkailualan ammattilaiseksi. Hae mukaan 14.6.2024 mennessä!

Kideve Elinkeinopalvelut välittää tietoa:

Kuva: REDU

Aloitamme syksyllä matkailualan monimuotokoulutuksia, joissa suoritetaan matkailualan perustutkinto. Koulutukset sopivat jo matkailualalla työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa ja syventää osaamistaan tai henkilöille, jotka haluavat aloittaa uranmatkailualalla. Monimuotokoulutukset onnistuvat joustavasti myös työn ohella suoritettavaksi. 

Kansainvälisen matkailun koulutus

Kansainvälisen matkailun koulutus tarjoaa mahdollisuuden kohdata ihmisiä eri puolilta maailmaa. Opintojen aikana on mahdollisuus lähteä vaihto-opiskelemaan ulkomaille, tai osallistua Eurooppaan suuntautuvalle opintomatkalle. Lähiopetusjaksot pidetään Levillä ja Rovaniemellä. 

Lue lisää ja hae mukaan: Kansainvälinen matkailu majoitus- ja hyvinvointipalveluissa – REDU

 

Vastuullisen matkailun koulutus

Vastuullisen matkailun koulutuksessa tarkastellaan matkailun tulevaisuutta paikallisena elinkeinona. Painotus on kestävässä matkailussa, vastuullisessa kuluttamisessa, paikallisten tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisessä sekä kulttuuriperinnön vaalimisessa. Lähiopetusjaksot pidetään Rovaniemellä ja Levillä.  

Lue lisää ja hae mukaan: Vastuullinen matkailu – REDU

 

Lisätietoja

Koulutuksiin voi hakeutua 14.6.2024 saakka. Lisätietoja koulutuksista antaa Maarit Vilppunen, puh. 040 355 3509