Redu: Koronakriisin yli ja eteenpäin – maksuton palvelu yrityksille

Hankkeen kesto: 1.5.2020- 31.12.2020
ESR: 80 000€

Hankkeen esittely ja yhteystiedot REDU:n sivuilla

Hankkeen tavoitteena on webinaarien ja yrityskohtaisten sparrauksien avulla:

 • Parantaa yritysten sopeutumiskykyä sekä valmiuksia reagoida ja kehittää toimintaansa äkillisesti muuttuneessa koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa.
 • Auttaa yrityksiä ulos akuutista kriisitilanteesta ja kehittää yritysten toimintatapoja lisäämällä yritysten osaamista.
Kohderyhmä

Lapin maakunnan alueella toimivat mikro-, pienet, ja keskisuuret yritykset, joiden liiketoiminta on kärsinyt koronakriisistä (yht. 40 yritystä).

Taustaa

Yritysten tilanne muuttunut nopeasti korona-epidemian johdosta.

Lapin yrittäjien teettämän liiketoimintakyselyn mukaan:

 • Moni lappilainen yritys ei palaudu entiselleen koronakriisin jälkeen.
 • Yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että heidän liiketoimintansa jatkuu sopeutettuna poikkeustilan jälkeen. Tällaisia odotuksia on etenkin kaupan alalla.
 • Vajaat 40 prosenttia vastanneista uskoo, että liiketoiminta jatkuu aikanaan kuten ennen kriisiä. 
 • Kyselyyn vastanneista yrityksistä 19% kertoo, että liiketoiminta on loppunut kokonaan koronatilanteen takia. 
 • Yli 15 prosentilla vastanneista liiketoiminnasta on kadonnut vähintään kymmenen prosenttia, joka kolmannella jopa yli puolet. 
 • Yli 1000 lappilaista yrittäjää on hakenut määräaikaisesti säädettyä yrittäjän työttömyysturvaa. 
 • Suomen yrittäjien kyselyn mukaan joka 5. yrittäjä Suomessa on hakenut työttömyysturvaa
 • Tarvitaan uutta näkökulmaa yritystoiminnan pelastamiseksi ja kehittämiseksi.
Palvelun teemat:

Koronakriisin yli ja eteenpäin-palvelu sisältää 9 teemaa, joista jokainen sisältää 3h webinaarin ja 2+2h yrityskohtaista sparrausta. Yritys voi valita haluamansa määrän teemoja ja osallistuuko vain webinaariin vai sen lisäksi myös yrityskohtaisiin sparrauksiin.

Neljä ensimmäistä teemaa keskittyy akuuttiin kriisistä selviytymiseen, 5 viimeistä teemaa taas kriisistä selviytymiseen toimintaa kehittämällä.

 1. Miten tästä selvitään?
 2. Talousjohtaminen
 3. Digitalisaation pakkoloikka
 4. Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 5. Maksuvalmius
 6. Strategian uudistaminen
 7. Uusasiakashankinta
 8. Esimiehenä jaksaminen
 9. Työnantajakuva
Ilmoittautuminen: webropol.com/s/koronakriisi

Ilmoittautumisen jälkeen sinuun ollaan yhteydessä