Raportti: Kaivostoiminnan edellytysten kehittäminen

Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson kuudessa kunnassa on runsaasti toimeliaisuutta kaivannaisten
etsinnässä ja hyödyntämisessä. Tämä selvitys tähtää toiminnan tehostamiseen ja sen taloudellisen
merkityksen vahvistamiseen.

 

Selvitys ehdottaa kaivannaisteollisuuteen erityistä kaivosklusteria Tunturi-Lappiin ja Tornionlaaksoon. Klusteri tarkoittaa keskittymää, jonka muodostavat maantieteellisesti lähellä toisiaan toimivat yritykset ja yhteisöt. Myös liikennejärjestelmiä tulisi kehittää enemmän kaivosteollisuutta palvelevaksi. Tärkeimmäksi nostetaan uudet rautatieyhteydet.

 

Raportin on tilannut Tunturi-Lapin ja Tornionlaakson KOKO-ohjelma, Tunturi-Lapin Kehitys ry ja sen on toteuttanut Pöyry Oy.

 

Kaivostoiminnan edellytysten kehittäminen

 

Lisätietoja
Tunturi-Lapin Kehitys ry
Markku Mäkitalo, puhelin 0400 691 417, markku.makitalo(at)kittila.fi
Liisa Mäenpää, puhelin 040 568 9588, liisa.maenpaa(at)tunturilappi.fi
Pöyry CM Oy Pekka Rytilä puh 040 503 8136 e-mail pekka.rytila(at)poyry.com