Rahoitusta yrityksen kehittämiseen

rahoitusta_yrityksille_2017

Tekes: Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

 • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatioprojektien valmistelu
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

 

Lue lisää innovaatiosetelistä Tekesin sivuilla: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

 

Tekes: Team Finland Explorer

Team Finland Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Team Finland Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Tekesin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10000 euroa, ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10000–20000 euroa.

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista, joita rahoituksella voi hankkia

 • kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia
 • liiketoimintamahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi
 • olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys
 • markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
 • jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus

Lue lisää rahoituksesta Tekesin sivuilla: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/tf-explorer/

 

ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut

Alueen yritykset voivat hakea räätälöityjä ja kustannustehokkaita kehittämispalveluita ELY-keskukselta. Palvelut on suunnattu pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä. Lue lisää sivulta www.yritystenkehittämispalvelut.fi.

 

ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla ELY tukee yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luo parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.  

Kehittämisavustusta myönnetään pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Lue lisää aiheesta ELY-keskuksen sivuilla.

 

ELY-keskuksen investointituki: Maaseudun yritysrahoitus

Ohjelmasta tuetaan maaseudun elinkeinotoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Avustusta on mahdollista saada investointeihin sekä yritystoiminnan perustamiseen. Ns. perustamistukea myönnetään aloittavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen tai jo toimivan yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen sekä aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Lue lisää aiheesta ELY-keskuksen sivuilta.

 

ELY-keskuksen energiatuki

Yritys tai yhteisö voi hakea energiatukea energian säästöä, käytön tehostamista tai uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Lue lisää aiheesta ELY-keskuksen sivuilta.

 

Leader Tunturi-Lapin rahoitusmahdollisuudet

Leader Tunturi-Lapin kautta voit hakea erilaisia yritystukia ja tukea yleishyödyllisiin hankkeisiin Tunturi-Lapin alueella toteutettaviin ideoihin! Haettava tuki on Leader-tukea, joka muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Kun sinulla on idea johon tarvitset rahoitusta, ota yhteyttä Leader Tunturi-Lapin henkilökuntaan.

Lue lisää aiheesta Leader Tunturi-Lapin sivuilta.

Tallenna