Esittelytilaisuus: Pienpuusta rahaa pyrolyysillä 7.7.2016 Levillä

Puusta biohiiltä -esittelytilaisuus 7. heinäkuuta Levillä

 

Levin alueen paikallistaloudessa ”roskapuuta” hyödynnetään valmistamalla siitä biohiiltä. Kuivatislaustekniikalla eli pyrolyysillä valmistetulla biohiilellä haetaan lisää tehoa muun muassa jätevesien kompostointiin ja ravinteiden kierrätykseen. Asialla on Luonnonvarakeskuksen (Luke) lisäksi joukko Levin alueen yrittäjiä ja eri toimijoita.

Pyrolyysitekniikkaa esitellään torstaina 7.7.2016 klo 1011 Levillä (Levin Vesihuolto Oy, Isotaalontie 401, Sirkka). Tervetuloa seuraamaan demoa. Itse pyrolysointi kestää noin kahdeksan tuntia eli nähtävää on koko päivän ajan.

Päivän aikana nähdään, miten puuta kuivatislataan ja miten mobiililla hiilimiilulla tuotetaan kaasua, tisleitä ja biohiiltä. Samalla kuullaan biohiilen käytöstä ravinteiden kierrätyksessä ja hiilen sidonnassa.

Hiilimiilun tuottaman energian ja tuotteiden (tisle, biohiili) käytöstä keskustellaan paikallisten yritysten kanssa. Alueen matkailuyritysten edustajat kertovat omista suunnitelmistaan hiilineutraalin matkailun kehittämisessä – hiiltä ja tisleitä käytetään jo!

Esittelytilaisuudessa ovat mukana muun muassa professori Kari Tiilikkala Lukesta, vt. toimitusjohtaja Hannu Teppo Levin Vesihuolto Oy:stä, kiinteistöpäällikkö Antti Pekkala Hullu Poro Oy:stä sekä projektipäällikkö Katja Kaunismaa Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluista.  

Luken lisäksi projektissa on mukana Levin Vesihuolto Oy ja rahoittajana Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY). Pyrolyysilaitteen toimittaja on Raussin Metalli Oy. Biohiilen ja nesteiden käyttötutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä Voimametsistä viherkattoihin –hankkeen kanssa.

Tervetuloa miilun lämpöön!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Professori Kari Tiilikkala, Luke, puh. 0400 986 172, kari.tiilikkala@luke.fi
Vt. toimitusjohtaja Hannu Teppo, puh. 040 357 7384, hannu.teppo@levi.fi