Raportti: Porotalouden taloudelliset ja työllistävät vaikutukset sekä muut arvot: kohti kokonaisarvoa?

Raportti Porotalouden taloudelliset ja työllistävät vaikutukset sekä muut arvot: kohti kokonaisarvoa? perustuu Lapin Yliopiston LAPPEA-instituutissa 2011–2013 toteutettuun Porotalouden taloudelliset ja työllistävät vaikutukset –hankkeeseen. Hanke keskittyi taloudellisten ja työllistävien sekä suorien että kerrannaisvaikutusten selvittämiseen. Tutkimuksen kohdealueet olivat Kittilä, Rovaniemi ja Savukoski.

Lue raporttia: Porotalouden taloudelliset ja työllistävät vaikutukset sekä muut arvot: kohti kokonaisarvoa? Kietäväinen Asta, Vatanen Eero & Ronkainen Suvi (2013)

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

 

Tutkimuksessa käytettiin tilastoaineistoja ja kohdekuntien poromiesperheille suunnatun kyselyn tuloksia. Arvio porotalouden tulo- ja työllisyysvaikutuksista tehtiin panos-tuotosanalyysin avulla. Elämäntavallisen mallintamisen aineistona oli 15 poronomistajan teemahaastattelua, jotka ovat osa Metsäntutkimuslaitoksen ”Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö” tutkimushankkeen (2004 – 2008) osahankkeen ”Elinkeinojen ja luonnonkäyttömuotojen kulttuuriset merkitykset” aineistoa.

 

Hankkeen vastuullisena johtajana toimi professori Suvi Ronkainen sekä tutkijoina YTT Asta Kietäväinen ja YTT Eero Vatanen. Hanketta rahoitettiin Maa- ja metsätalousministeriö maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) luontaiselinkeino- ja porotalouden tutkimusvaroista.