Pk-yritysten talouspäällikkövalmennus alkaa syksyllä 2011

Koulutus käynnitetään Rovaniemellä, tarkempi paikkatieto myöhemmin.

Alkamisaika: 8.9.2011

 

Lapin ELY-keskus toteuttaa yhteistyössä Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy:nsa kanssa Talouspäällikkövalmennuksen Lapissa toimiville pk-yritysjohtajille ja pk-yritysten laskentatoimesta ja taloudesta vastaaville henkilöille nimikkeestä riippumatta.

Valmennus käynnistyy 8.-9.9.2011 Rovaniemellä ja se päättyy tammikuussa 2012. Valmennukseen tulee ilmoittautua oheisen ilmoittautumislinkin kautta 5.9.2011 mennessä. Valmennuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset.

 

Valmennuksen hinta mikro- ja pienille yrityksille on 800,00 euroa/osallistuja (alv 0 %) sekä keskisuurille yrityksille 1000,00 euroa/osallistuja (alv 0 %). Valmennukseen voidaan ottaa 15 osallistujaa.

 

Mikäli ryhmä ei täyty varsinaisesta em. kohderyhmästä voidaan mukaan ottaa suuryritysten tai julkisen sektorin edustajia (lähinnä kuntaomisteisista osakeyhtiöistä). Hinta näille on 1200,00 euroa/osallistuja (alv 0 %).

 

Valmennus rahoitetaan osittain Euroopan Sosiaalirahaston tuella ja sen kustannukset katetaan projektista Yritysten liiketoimintaosaamisen ja seudullisten yrityspalveluverkostojen kehittäminen Lapissa 2008-2013 -projektista.