Kittilän maaseutuelinkeinojen kehittäminen vuonna 2014

10.2.2014

Kittilän kunta pyrkii edistämään alueensa maaseutuelinkeinojen säilymistä ja niiden kehittymistä osallistumalla vuosittaisen talousarviomäärärahan puitteissa kunnan alueella asuvien ja maaseutuelinkeinoja harjoittavien tai sitä aloittavien yrittäjien ja yritysten:
 

• tilakohtaisten suunnittelu- ja neuvontapalveluiden sekä niitä edistävien toimenpiteiden;
• karjatalouden maksullisten lomituspalveluiden;
• karjatalouden tuottoseurannan, jalostuksen ja hoidon suunnittelupalveluiden ja sorkkienhoidon;
• yritystoiminnan monipuolistumista sekä maaseutuyrittäjien ammatillista osaamista ja hyvinvointia edistävien kurssien ja koulutustilaisuuksien sekä
• pellon peruskalkituksen
 

kustannuksiin kunnanhallituksen päättämien perusteiden mukaisesti.

 

Lisätietoa: Tarja Siitonen p. 040 760 0744, tarja.siitonen(at)kittila.fi