Lumi ja jää matkailun vetovoimatekijöinä -seminaari pe 19.2.2016

Lumi arktisena resurssina -hankkeen seminaari ja suunnitteluworkshop Levillä

Lumi ja jää tarjoavat mahdollisuuden lisätä matkailualueen elämyksellisyyttä ja vetovoimaa. Tule mukaan etsimään uuden sukupolven lumi- ja jäärakentamisen sovelluksia!

Lunta ja jäätä voidaan hyödyntää monipuolisesti matkailussa ja osana rakennettua ympäristöä. Tule kuulemaan miten lumi, jää ja paikallinen kulttuuri voidaan yhdistää lisäämään alueen vetovoimaa!  Mitä uutta teknologia tarjoaa lumen ja jään suhteen – entä kansainvälinen yhteistyö ja parhaat käytännöt ulkomailta? Päivän lopuksi suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa ja hankkeita aiheen tiimoilta.

Tilaisuus järjestetään osana Lumi arktisena resurssina – hanketta, ks. lisätietoja alla.

 

Aika: pe 19.2.2016 klo 9—15

Paikka: Kylpylähotelli Levitunturi (Levintie 1590), Kokouskeidas, Levi

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/lumiseminaari_190216

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, sisältäen kahvitarjoilun. Tervetuloa!

 

Tilaisuuden ohjelma:

8:30  Aamukahvit

9:00  Talven, lumen ja jään hyödyntämisen uudet avaukset ja mahdollisuudet Lapissa

Puhujina Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun asiantuntijoita

Tilaisuuden teemoja:

  • Talvi, lumi ja jää kulttuurin, kulttuurituotannon ja teknologisten innovaatioiden kehittämisessä
  • Uuden sukupolven lumi- ja jäärakentamisen tekniikka
  • KV-näkökulma:

o    Japanilainen lumi- ja jääosaaminen

o    Suomi-Japani yhteistyömahdollisuudet

o    Pohjoismainen yhteistyö

  • Roadmap- etenemissuunnitelma  yhteistyössä tehtäville kehittämis- ja tutkimushankkeille
  • Muut alaan liittyvät käynnissä olevat hankkeet, esim. Äärisää-hanke

11:00  Lounas

12:00  Suunnittelutyöpaja: Tulevaisuuden hankkeet lumimuotoilun kehittämiseksi

Aihepiirit:

  1. Talven kulttuuri ja kulttuurituottaminen
  2. Lumi- ja jäämuotoilu, lumiarkkitehtuuri
  3. Teknologiset innovaatiot, lumen logistiikka, kylmäteknologia

Aivoriihi, ideoiden kehittelyä ja esityksiä

14:30—15:00    Yhteenveto

TERVETULOA!

 

Mistä on kysymys?

 

Lumi arktisena resurssina -hankkeessaselvitetään miten lunta ja jäätä voitaisiin hyödyntää entistä monipuolisemmin alueen matkailussa ja osana rakennettua ympäristöä. Tähän pyritään kehittämällä uudenlaisia tuotteita ja palveluita, joissa hyödynnetään esimerkiksi lumeen ja jäähän liittyviä elämyksellisiä, aistimuksellisia ja kulttuurillisia elementtejä.

Hankkeessa luodaan suunnitelma monialaisesta ja kansainvälisestä verkostosta, joka tuottaa sekä kulttuurista että teknologista tutkimusta ja osaamista alalla toimiville yrityksille ja elinkeinoelämälle.

Hankkeessa selvitetään mitä kansainvälisesti vetovoimaisia luonnonolosuhteisiin ja -ilmiöihin perustuvia matkailutuotteita ja -palveluita lumen ja jäärakentamisen kehittämisellä voitaisiin tarjota Lapin matkailulle? Hankkeessa pyritään löytämään innovatiivisia lumimuotoilun ja lumirakentamisen ratkaisuja, joita voitaisiin hyödyntää myös kaupallisesti. Hankkeessa selvitetään myös uusiutuvan energiankäytön mahdollisuudet lumirakentamisessa, jolla luodaan edellytyksiä vähähiilisemmälle lumirakentamiselle.

Hankkeen toimenpiteillä pyritään turvaamaan alan kasvua, jolla luodaan uusia mahdollisuuksia alan toimijoiden työllistymiselle ja parannetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Tavoitteena on myös vahvistaa alueen toimijoiden kansallista ja kansainvälistä verkottumista.

Hankkeella on yhteyksiä esimerkiksi Japanin Sapporoon, jossa on maailman korkeatasoisinta lumen- ja jääntutkimusta sekä talviteknologian osaamista. Seminaarin tavoitteena on suunnitella suuntaviivat alan tutkimuksen tulevaisuudelle ja konkreettiset toimintaehdotukset keskeisimpien osa-alueiden kehittämiselle ja testaukselle.

 

Lumi arktisena resurssina: Talven kulttuuri, Arktinen muotoilu ja teknologia. Uudet lumi- ja jäärakentamisen innovaatiot -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Lapin liiton rahoittama. Hankkeen kesto on 1.10.2015—31.3.2016.

hanke_lumijajaarakentaminen