LSSA / 4 – Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset

Levi Snow Sports Academy – kehittämishanke

 

LSSA / 4  – Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset

 

Harjoituskeskuksen toteutus- ja toimintasuunnitelma

 

 

Kysymykset ja vastaukset 4.2.2015

KYSYMYS: Tarjoajien kelpoisuuden osalta edellytetään kokemusta kansallisten ja kansainvälisten teknologiaselvitysten tuottamisesta sekä teknologian hyödyntämisestä lumilajien urheiluvalmennuksessa (vähintään kolme referenssiä). Miksi tämä kokemustausta korostuu näin vahvasti vaikka tässä hankinnassa ei suoranaisesti teknologiaselvitystä olla toteuttamassa?

VASTAUS: Tässä on virhe tarjouspyynnössä, joka on jäänyt aikaisemmasta pohjasta. Pahoittelemme tätä. Korjattuna teksti kuuluu seuraavasti:

“Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavanlaisista urheilu- ja/tai harjoituskeskusten konseptointi, toteutus tai kehityssuunnitelmien laatimisesta. Pätevyyttä arvioitaessa lumilajien tuntemus, kokemus huippu-urheilusta ja harjoittelusta sekä Levin olosuhteiden tuntemus luetaan eduksi. Tarjoajalla tulee olla referensseinä vähintään kolme tarjouspyyntöä vastaavaa selvitystä urheilu- tai harjoituskeskusten toimintaan liittyen viimeisen kolmen vuoden ajalta.”

 

KYSYMYS: Kuinka nopeasti tarjoukset käsitellään ja valinta tehdään?

VASTAUS: Tavoitteena on tehdä päätös valittavasta tekijästä viikon sisällä tarjousajan umpeutumisesta.

 

KYSYMYS: Hankinnan toteutusaika on kovin lyhyt. Onko tähän jokin syy?

VASTAUS: Levi Snow Sports Academy -hankkeen toteutusaika päättyy huhtikuun 2015 lopussa ja kaikki toimenpiteet sekä hankinnat on saatettava loppuun tähän mennessä.

 

KYSYMYS: Tuleeko tarjouksen sisältää ehdotukset valittavista harjoituskeskuksista maailmalla vai tarkennetaanko ne tilaajan kanssa hankkeen alkuvaiheessa?

VASTAUS: Harjoituskeskukset valitaan yhdessä tilaajan kanssa selvityksen aluksi. Niitä ei tarvitse sisällyttää tarjoukseen.

 

KYSYMYS: Kuinka monta olemassa olevaa harjoituskeskusta tilaaja toivoo selvityksessä kartoitettavan?

VASTAUS: Alustavasti kohteiden määräksi on suunniteltu 1-3.

 

KYSYMYS: Tarjouksen tulee sisältää referenssiluettelo vastaavista toimeksiannoista liittyen urheilu- ja harjoituskeskusten toteuttamiseen. Viitataanko tässä niin urheilu- ja harjoituskeskusten konkreettiseen toteutukseen, kuin niiden konseptointiin tai muihin toimintaa koskeviin selvityksiin?

VASTAUS: Referensseinä huomioidaan kaikki urheilu- ja harjoituskeskuksiin liittyvät selvitykset. Konseptointia ja toteutuksia painotetaan vertailuvaiheessa.

 

KYSYMYS: Kuinka suuri lisäarvo on tarjoajan mahdollisilla muilla paikallisilla hankkeilla?

VASTAUS: Levin tuntemus lasketaan eduksi tarjousten vertailuvaiheessa mutta paikallinen tuntemus ei ole välttämätöntä.