LSSA – Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset

Levi Snow Sports Academy – kehittämishanke

 

LSSA – Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset

 

Teknologiaselvitys – Digitaalisuuden hyödyntäminen lumilajien valmennuksessa

 

Kysymykset ja vastaukset 21.1.2015

 

Huomioidaanko referensseinä vastaavat kansainväliset referenssit vai tuleeko referenssit olla kotimaisia?

 

Huomioon otetaan sekä kotimaiset että kansainväliset referenssit. Tasavertaisia tarjouksia vertailtaessa painotetaan tarjouksen tehneen organisaation ja/tai suunnitteluryhmän osallistumista mainittuihin referensseihin.

 

Tuleeko selvityksessä huomioida muut Levi Snow Sports Academyn hankkeet ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa (ja jos, niin miten)?

 

Muut hankkeet tai Levi Snow Sports Academy -hankkeen muut selvitykset eivät ole olennaisia tässä selvityksessä. Selvityksen tilaaja tuo mukanaan niistä tarvittavan tietouden.