LSSA – tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset

Levi Snow Sports Academy -kehittämishanke

Markkinaselvitys – alppihiihdon harjoitus-, leiritys- ja valmennuspalvelut

Kysymykset ja vastaukset 20.8.2014

Tarjouspyynnön liitteessä 1 pyydetään antamaan arvio kokonaishintaan kuulumattomista kuluista. Selvittääkö tarjoaja tarjouksessaan mistä kustannuksista kyseinen hinta koostuu?
Tähän voi vastata kertomalla normaalin tuntiveloituksen, mitä noudatetaan lisätöiden kohdalla ja antamalla arvion sellaisista lisätöistä, mitä tarjoajan mielestä tulisi ottaa huomioon mutta tarjouksen pyytäjä ei ole huomannut tarjouspyynnössä kuvata.

Onko tilaajalla arviota, järjestetäänkö mahdollinen tarjouspyyntöön sisältymätön kokous Kittilässä/Levillä vai esimerkiksi videoneuvotteluna?
Tässä tarkoitetaan kokousta Kittilässä/Levillä. Halutessanne voitte ilmoittaa hinnan erikseen kokoukselle Kittilässä/Levillä ja videoneuvottelulle.

Tarjoukseen vaaditaan liittämään “todistus sosiaaliturvamaksuista sekä työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista” Miten menetellään, jos tarjoaja on yritysverkosto, jonka kaikki jäsenet ovat alihankintasuhteessa yritysverkostoon, eikä todistusta voi toimittaa?
Tarjouksen tekijän tulee toimittaa vaadittavast todistukset omalta osaltaan ja tarjoaja vastaa kaikista alihankintasuhteessa olevien vastuista ja velvoitteista kuin omistaan.

Tarjouspyynnön mukaan “raportin ohella tulee valmistaa sen sisällön esittelevä kalvosarja”. Voiko tämä kalvosarja olla esimerkiksi PowerPoint-esitys?
Kyllä voi ja nimenomaan mielellään sähköinen esitys. Vanhanaikaista kalvosarjaa ei tarvitse valmistaa ollenkaan.

Tutkimuksen toteutus – tehdäänkö kokonaan kirjoituspöytätutkimuksena kyselynä vai kasvokkain tehtävänä haastatteluina? Onko mahdollista tarjota sopivaa yhdistelmää?
Tarjoaja voi esittää mielestään parasta tapaa toteuttaa tutkimus.

Onko markkinaselvityksen päätavoite olla kvantatiivinen vai kvalitatiivinen tutkimus?
Selvityksessä on erilaisia osioita ja molempia sisältöjä tarvitaan aiheesta riippuen.

Toimittaako tilaaja toimeksiannon toteuttajalle tietoa nykyisistä asiakkaistaan markkinaselvityksen toteutusta tukemaan?
Onko taustatietoja saatavissa Levin harjoitus-, leiritys- ja valmennustoiminnan tämän hetken tilanteesta ja kävijämääristä?

Nykytilanne esitellään markkinaselvityksen aloituskokouksessa.

Millaista yleistä taustatietoa kohdemaista tarvitaan alppihiihdon harjoitus-, leiritys- ja valmennustoiminnan lisäksi?
Tarjoaja voi esittää tarjouksessaan oman näkemyksensä tutkimukseen liittyvistä taustatiedoista, mitkä tulisi sisällyttää tutkimukseen. Aiheeseen liittyvää taustatietoa, mikä voi vaikuttaa harjoitus-, leiritys- ja valmennustoiminnan tarpeeseen ja määriin tulee sisällyttää tutkimukseen.

Huomioidaanko markkinaselvityksessä kohdemaiden virallisten lajiliittojen toiminta vai onko selvitykseen tarkoitus liittää myös kohdemaan muu alppihiihtoseuratoiminta?
Ovatko selvityksen kohderyhmänä nimenomaan maajoukkuetason seurat vai alppihiihtoseurat laajemmin?

Ensisijaisena kohderyhmänä selvityksessä ovat alppihiihto- ja freestyleseurat. Maajoukkueet ovat toissijainen kohderyhmä.

Oletteko tehneet etukäteen rajausta mukaan valittavista seuroista ja joukkueista? Erityisesti tämä kysymys nousi esiin Venäjällä tehtävän markkinakartoituksen suhteen.
Venäjän osalta selvitys on rajattu koskemaan Pietarin-seudun ja Lapin lähialueen/Murmanskin-alueen seuroja. Norjassa pääkohderyhmänä on Pohjois-Norjan seurat.

Onko tilaajalla arviota tutkimuksen kohderyhmänä olevien seurojen/joukkueiden lukumäärästä?
Onko maakohtaiselle otoskoolle asetettu tavoitteita? Onko tavoiteltavaa, että otos kattaa esim. tietyn määrän seuroja tai prosentteja alan harrastajista?
Tavoitteena olisi, että Suomesta tavoitetaan 25-30 seuraa/joukkuetta, Venäjältä 10-15 seuraa/joukkuetta ja Norjasta n.5-10 seuraa/joukkuetta.

Onko tarkoitus kartoittaa koko Venäjä vai jotkut valitut alueet Venäjältä?
Maantieteellinen rajaus Venäjällä?

Tilaaja arvioi, että kartoitus tehtäisiin Luoteis-Venäjän alueelta mutta tarjoaja voi esittää myös oman ehdotuksensa alueesta.

Onko teillä jo kartoitettuna tai tiedossa ne venäläiset tahot (seurat, lajiliitot jne), joihin tutkimus kohdistetaan?
Maantieteellisesti puhuttaessa katso edellinen kysymys. Kohderyhmistä puhuttaessa tarjoaja voi esittää oman ehdotuksensa.

Onko tilaajalla valmis yhteystietoluettelo seuroista Suomessa, Venäjällä ja Norjassa, vai sisällytetäänkö tarjoukseen niiden kokoaminen?
Tilaajalla on melko kattavasti yhteystiedot Suomen seuroista mutta Venäjän ja Norjan seurojen yhteystietojen kokoaminen on osa selvitystä.