Levi 4 – Hankinta 6, kysymykset ja vastaukset

Levi 4 – Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke

Levin askelmerkit Aasiaan Kansainvälistysmissuunnitelma Aasian markkinoille

Kaikki määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja vastaukset julkaistaan mahdollisimman pian määräajan jälkeen mutta viimeistään maanantaina 3.8.2015 klo 16 mennessä osoitteessa www.kideve.fi/levi-4-hankinta-6.  Vain tilaajan kirjallisesti antamat tiedot ovat sitovia.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kittila.fi maanantaihin 10.8.2015 klo 23:00 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei huomioida.

 

KYSYMYS 1: Tarjouspyynnössä sanotaan, että tarjoajalla tulee olla referensseinä vähintään kolme tarjouspyyntöä vastaavaa toteutusta viimeisen viiden vuoden ajalta.

Lasketaanko tarjoajan referensseihin mukaan alihankkijoiden referenssit yhtä arvokkaina kuin tarjoajan omat referenssit?

VASTAUS: Alihankkijoiden referenssit lasketaan referensseihin mukaan tasavertaisina siltä osin, kuin ne koskevat alihankkijalle määriteltyä roolia toimeksiannon toteutuksessa.

 

KYSYMYS 2: Voiko työn toteutuskieli olla englanti?

VASTAUS: Levi 4 –hanke toteutetaan ja raportoidaan suomen kielellä, joten myös tämän työn toteutuskielen tulee olla suomi.

 

KYSYMYS 3: Miten määritellään Aasia, kuuluuko esim. Lähi-itä (Finnairin suorat lennot Israeliin ja Arabiemiraatteihin)  laadittavan suunnitelman piiriin?

VASTAUS: Länsi-Aasia eli Lähi-itä ei kuulu laadittavan suunnitelman piiriin. Tässä toimeksiannossa olennaisimmiksi alueiksi Aasiasta voidaan katsoa Itä-Aasia (erityisesti Hong Kong,  Japani , Kiina ja Korea) sekä Kaakkois-Aasia (erityisesti Singapore, Thaimaa ja Vietnam) sekä Etelä-Aasia (erityisesti Intia). Kyseisten alueiden osalta merkityksellistä on Finnairin lentoreitit ja niiden kohdealueet.

 

KYSYMYS 4: Mitä tarkoittaa hankinnan hinnassa maininta ALV 0 % ? Ilmoitetaanko tarjouksessa hinta ilman arvonlisäveroa vai onko koko hankinta jostain syystä alv-vapaa ? Sisältyykö tarjouksessa esitettävään kokonaishintaan ALV 24 % ?

VASTAUS: Tarjouksessa hinta ja kokonaishinta tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa (eli ALV 0%). Tarjouslomakkeessa on kohta, jossa kokonaishinta ilmoitetaan myös sisältäen arvonlisävero.

 

KYSYMYS 5: Mitä materiaalia on valmiina/käytettävissä Levi 4-hankkeen aiemmin aloitetuista työvaiheista? Tieto on tarpeellinen, jotta päällekkäistä tarjoamista voidaan välttää ja siten saadaan mahdollisimman hyvä vaste hankerahalle.

VASTAUS: Levi 4 –hankkeen tähän mennessä toteutetut toimeksiannot ovat olleet itsenäisiä kokonaisuuksia. Näiden teemat ovat olleet kestävä matkailu, infrastruktuurin kehittäminen sekä digitaalisen tiedonvälityksen tehostaminen. Näistä toimeksiannoista voidaan toimittaa yhteenvedot nyt kilpailutettavan toimeksiannon lähtömateriaaliksi. Kuitenkin tilaajan näkemys on se, että olennaisempia lähtöaineistoja Levin askelmerkit Aasiaan –toimeksiannolle ovat aiheen parissa tehdyt muut selvitykset ja raportit, kuten Visit Finlandin toteuttamat matkailualan selvitykset.

 

LISÄTIETO TOIMEKSIANNON AIKATAULUTUKSESTA:

Levi 4 –hankkeen päättymisaika on aiemmin ilmoitetusta poiketen 31.10.2015. Tästä syystä Levin askelmerkit  Aasiaan –toimeksiannon toivottua toteutusaikataulua on muutettu seuraavasti:

· aloituspalaveri viikolla 35 tai 36

· väliraportointi perjantaihin 18.9.2015 mennessä

· loppuraportti perjantaihin 2.10.2015 mennessä