Levi 4 – Hankinta 4, kysymykset ja vastaukset

Levi 4 – Levin matkailuverkoston digitaalisen tiedonvälityksen kehittäminen – asiantuntijaselvitys

Levi 4 – Hankinnan 4 kaikki määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja vastaukset julkaistaan maanantaina 10.11.2014 klo 16 mennessä osoitteessa https://www.kideve.fi/levi-4-hankinta-4. Vain tilaajan kirjallisesti antamat tiedot ovat sitovia.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kittila.fi maanantaihin 17.11.2014 klo 16:00 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei huomioida.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KYSYMYS: Missä määrin tietolähteet on ajateltu olevan sisäisiä = tieto koostuu Levin omista markkinoista / yleisempiä markkinoita koskevaa tietoa?

VASTAUS: Toimeksiannon tavoitteena on käsitellä molempia tietolähteitä. Yleisemmät markkinoita koskevat tiedot ovat toimeksiannon näkökulmasta relevantteja siinä tapauksessa, kun ne koskevat Levin potentiaalista asiakaskuntaa ja Levin kannalta olennaisia markkina-alueita.

 

KYSYMYS: Onko tarkoituksena välittää ja tuottaa tietoa myös Levin alueen ulkopuolisille tahoille esim. matkanjärjestäjät?

VASTAUS: Tämän toimeksiannon pääkohderyhmä ovat Levin alueella toimivat yritykset ja muut alueen toimijat. Tiedon välittämisen mahdollisuuksia alueen ulkopuolisille toimijoille voi toimeksiannossa käsitellä soveltuvin osin, yhdessä tilaajan kanssa aiheet valiten.

 

KYSYMYS: Onko Levin alueen palveluiden saatavuuden kokoaminen tärkeässä roolissa?

VASTAUS: Mikäli kysymyksellä tarkoitetaan Levin alueen palveluiden tietojen esittämistä kuluttajalle, niin tällainen palvelu on jo käytössä (Levin www-sivuilla oleva palveluhakemisto).

Mikäli kysymyksellä tarkoitetaan Levin alueen palveluiden laajuuden ja monipuolisuuden esittämistä, niin tällainen tieto on jo olemassa Levin www-sivuilla.

Mikäli kysymyksellä tarkoitetaan Levin alueen palveluiden saatavuutta muissa kuin Levin itse tuottamissa palveluissa, niin tällaisen tiedon kokoamisen voidaan katsoa olevan toimeksiannon näkökulmasta relevanttia.

Toimeksiannon painopiste on tuottaa matkailuliiketoiminnan kehittämiseksi tarvittavaa tietoa alueella toimiville yrityksille.

 

KYSYMYS: Onko hinnoittelun ja mahdollisesti muuttuvan hinnoittelutietojen kerääminen osana projektia?

VASTAUS: Mikäli kysymyksellä tarkoitetaan muiden matkailukeskusten toimijoiden hinnoittelutietoja, niiden kerääminen ei ole osa projektia.

Mikäli kysymyksellä tarkoitetaan toimeksiannon puitteissa suunniteltavan palvelun hinnoittelua ja sen mahdollista muuttumista, niin tällainen on toimeksiannon näkökulmasta tarpeellista tietoa.