Levi 4 – Asiantuntijahankinta

Levi 4 – Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke – Asiantuntijapalvelut

 

Tällä sivulla on Levi 4 – Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishankkeen hankintaan “Levi 4 /hankinta 2” 16.6.2014 klo 16 mennessä tulleet kysymykset vastauksineen.

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) tiistaina 10.6.2014.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kittila.fi torstaihin 26.6.2014 klo 16:00 mennessä. HUOMIOITTEHAN TOIMITUSOSOITTEEN!

Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei huomioida.

 

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET:

1. KYSYMYS: Onko aikataulutusta mahdollista jatkaa helmikuusta 2015? Onko aikataulun jatkamiselle rahoituksellisia ym. esteitä?

VASTAUS: Hankkeen kesto jatkuu 31.3.2015 saakka, mikä määrittää nyt kilpailutettavan toimeksiannon aikataulun. Aikataulua ei tästä syystä ole mahdollista jatkaa.

2. KYSYMYS: Mikä on Levi 4 -suunnitelman tavoitevuosi?

VASTAUS: Levi 4 –strategian tavoitteena on luoda kehittämissuunnitelma, jossa määritetään matkailukeskuksen visio vuoteen 2025, strategiset päätavoitteet kehittämiselle sekä toimenpideohjelma vuoteen 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. 

3. KYSYMYS: Kumpi painottuu toimeksiannossa enemmän – prosessin koordinointi vai konsultin näkemys alueen kehittämisestä? Toimeksiannon tehtäväkuvauksessa on mainittu kilpailutettavia teemakohtaisia osioita, joita kilpailutetaan.  

VASTAUS: Vaikka toimeksiannossa painotus on prosessin koordinoinnissa, odotetaan nyt kilpailutettavalta asiantuntijalta myös näkemystä alueen kehittämisestä. Kehittämissuunnitelman laatiminen pohjautuu nyt kilpailutettavan asiantuntijan tuottamaan aineistoon, erikseen kilpailutettavien teemakohtaisten asiantuntijapalveluiden tuloksiin, yrityskyselyn tuloksiin ja alueella järjestettyjen työpajojen tuloksiin.

Nyt kilpailutettavalta asiantuntijalta edellytetään sitä, että hän toimeksiannon puitteissa laatii kehittämissuunnitelman, jonka osia ovat mm. alueen ja toimialan nykytila-analyysi, matkailukeskuksen visio vuoteen 2025, strategiset päätavoitteet kehittämiselle sekä toimenpideohjelma vuoteen 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. 

4. KYSYMYS: Millainen painotus maankäytön kehittämisellä on toimeksiannon osalta?

VASTAUS: Aiemmissa Levin kehittämisstrategioissa maankäytön suunnittelu on ollut merkittävässä roolissa. Tarvittavaa maankäytön kehittämissuunnittelua on jatkettu Kittilän kunnan teknisen osaston toimesta. Levin osalta työ on edennyt niin, että Levillä on voimassa oleva yleiskaava, joka on saanut lainvoiman vuonna 2011.

Tämän toimeksiannon osalta painotukset kohdistuvat ensisijaisesti muihin teema-alueisiin. Myös teeman ”infrastruktuurin kehittäminen” painopiste on muussa kuin maankäytössä, ja sitä tullaan toimeksiannon edetessä tarkentamaan.

5. KYSYMYS: Toimeksiannon kuvauksessa puhutaan “hankkeessa erikseen laadittavista selvityksistä” – mitä tällä tarkoitetaan?

VASTAUS: Hankkeessa hankitaan tarjouspyynnössä mainittujen teemojen mukaisia asiantuntijapalveluita, joiden tulokset tulevat olemaan käytettävissä kehittämissuunnitelman pohjana.

Mainitut teemat ovat:

  1. kansainvälistyminen
  2. markkinointi, asiakkuudet ja brändin kehittäminen
  3. kestävä kehitys
  4. infrastruktuurin kehittäminen
  5. osaamisen, palvelutuotannon ja laadun kehittäminen

6. KYSYMYS: Onko innovaatioleirille valmis toteutuskonsepti vai odotetaanko konsultin esittävän myös sitä (erikseen kilpailutettavien asiantuntijoiden kanssa tehtävän sisällöntuotannon lisäksi)?

VASTAUS: Tilaajalla on olemassa toteutuskonsepti innovaatioleirille.

7. KYSYMYS: Konserniimme kuuluu useita yhtiöitä, joista konsultointipalveluja tarjoava yritys laatii tarjouksen tähän pyyntöönne. Konsernin toinen yhtiö (edellisen sisaryhtiö) tarjoaa suunnittelupalveluita ja on halukas osallistumaa teemakohtaiseen asiantuntijoiden tarjouskilpailuun, koskien kestävää kehitystä ja infrastruktuurin kehittämistä. Onko konsernimme jäävi osallistumaan molempiin tai jopa kaikkiin kilpailutuksiin?

VASTAUS: Mahdollinen valinta nyt kilpailutettavaksi asiantuntijaksi ei aiheuta jääviyttä muille konsernin yhtiöille. Konsernin muut yhtiöt voivat osallistua hankkeen tuleviin kilpailutuksiin.

8.KYSYMYS: Kuinka suuria hankintoja teemakohtaiset asiantuntijat ovat?  Ylittävätkö ne kansallisen hankintarajan?

VASTAUS: Tämän toimeksiannon puitteissa kilpailutettavat teemakohtaiset asiantuntijapalvelut ylittävät hankintahinnaltaan kansallisen kynnysarvon 30 000 € (alv 0 %).

Tilaajan itse kilpailuttamien muiden teemakohtaisten asiantuntijapalveluiden hankintahinta vaihtelee teemoittain.