Lapin matkailustrategia 2019-2022 – tervetuloa antamaan panoksesi matkailun kehittämiseen to 11.10.2018, Levi Hotel Spa

Aika: Torstai 11.10.2018 klo 8.30 – 13

Paikka: Levi Hotel Spa, Ravintola Kekäle

 

Lapin liitto järjestää Kideve Elinkeinopalvelujen kanssa 11.10. 2018 tilaisuuden Lapin matkailustrategian 2019-2022 laatimiseen liittyen. Kutsumme kaikkia asiasta kiinnostuneita mukaan tilaisuuksiin.

 

Ilmoittautuminen päättynyt.

 

Lapin matkailustrategia osoittaa matkailun kehittämisen keskeiset painopisteet ja suuntaa julkista tukea. Matkailustrategialla pyritään vastaamaan matkailun tulevaisuuden haasteisiin, joista keskeisiä ovat mm. saavutettavuus, vastuullinen kasvu, ympärivuotisen matkailun rakentamiseen sekä muuttuvat rahoitusohjelmat, maakuntien rooli ja matkailun jakelu- ja myyntikanavat.

Matkailustrategia linjaa myös toimenpiteitä, joilla uusiin matkailun kasvun mahdollisuuksiin voidaan tarttua tehokkaasti, mutta kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Työn tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ennakkoluulottomia näkökulmia Lapin matkailun kasvattamiseksi.

 

Tilaisuuden ohjelma

klo 8.30
Ravintola Kekäle ja aamiaisbuffet

Klo 9.00        
Lapin matkailu tänään 

Lapin matkailustrategian 2015-2018 opit ja saavutukset

Alueen puheenvuoro ja kommentit        

Lapin matkailun kasvunäkymät ja tavoitteet, yhteistyöskentely

Kahvitauko

Klo 11.00      

Lapin matkailun mahdollisuuksia ja haasteita

Työskentely ryhmissä; Yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely

 

Klo 12.45      
Päätössanat / jatkoaskeleet eteenpäin

 

Ystävällisin terveisin,

Kristian Sievers, puh.040 828 4095
Hanna Baas, puh.040 650 0610

 

 

HANKE-ESITTELY

LAPIN ARKTINEN MATKAILUEKOSYSTEEMI:

Verkostoyhteistyön tehostaminen sekä työnjaon ja näkyvyyden kehittäminen

 

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelma mukaisesti. Hankkeessa tehdään näkyväksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi/klusteri, kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden työnjakoa, sekä nostetaan esiin Lapin arktisen matkailuosaamisen ja -elinkeinon tunnettuutta. Profiloituminen Lapin arktisena matkailuekosysteeminä tiivistää matkailuelinkeinon sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

 

Tämä puolestaan tehostaa matkailuelinkeinon tarpeista lähtevien Lappi-tason kehittämistoimenpiteiden toteuttamista, uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen luomista sekä työpaikkojen syntymistä. Lisäksi hankkeella lisätään Lapin matkailun tunnettuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, vaikutetaan aktiivisesti päätöksentekoon matkailustrategian tavoitteiden mukaisesti sekä valmistaudutaan seuraavaan rakennerahastokauteen.

 

Hankkeen käytännön toimenpiteinä sitoutetaan matkailutoimijat entistä tiiviimmin osaksi Lapin arktista matkailuekosysteemiä/klusteria ja laaditaan uusi Lapin matkailustrategia vuosille 2019 – 2022. Strategian pohjaksi toteutetaan matkailun skenaariotyö, jossa arvioidaan matkailun kehittymiseen mahdollisesti vaikuttavia uhkia ja mahdollisuuksia. Niiden pohjalta laaditaan pitkän aikavälin visio Lapin matkailun kehittämiseen.

 

Hankkeen projektitiimin muodostavat Kristian Sievers ja Hanna Baas ja matkailun asiantuntija Satu Luiro. Koko projektitiimi työskentelee Lapin Liitossa.

Lapin matkailustrategiaa työstetään 2018-2019 ajan eri vaiheissa ja ekosysteemihanke kestää vuoden 2019 loppuun.