Lapin AMK: Webinaari kestävyysraportoinnista to 23.11.2023 kello 11-12

Lapin AMK järjestää webinaarin CSRD mukaisesta kestävyysraportoinnista torstaina 23.11.2023 kello 11-12. Tästä on tulossa kolmiosainen webinaarisarja. Seuraavat webinaarit järjestetään 11.1.2024 ja 8.2.2024.

Suuryritykset aloittavat kestävyysraportoinnin jo vuoden 2024 alusta. Raportonti ja sen sisällöt tulevat vaikuttamaan myös pieniin yritysiin alihankintaverkostojen kautta.

Ilmoittautumislinkki https://link.webropol.com/ep/kestavyysraportointi1

 

Lisätiedot:

Nelly Korteniemi, lecturer, puhelin 040 5003240

Lapin ammattikorkeakoulu, Responsibility in Business and Services

Northern Well-being and Services Expertise Group

KESTÄVYYSRAPORTOINTI ALKAA – MISTÄ ON KYSYMYS

Yritysvastuu, yhteiskuntavastuu, kestävyys, vihreä siirtymä…siinä teemoja, jotka liitetään yritystoimintaan tällä hetkellä. Keskustelua voi olla hieman hankala seurata, sillä termejä käytetään sekaisin ja sekavasti.

Sisällöllisesti ollaan kuitenkin menossa siihen suuntaan, että yrityksiä kannustetaan suuntaamaan toimintaansa kestävään kehitykseen päämääränä turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kannustaminen on kuitenkin hieman väärä sanavalinta tässä, sillä vuoden 2024 alusta voimaan tuleva velvoittava kestävyysraportointi tarkoittaa osalle yrityksistä pakkoa ja välillisesti se koskee valtavaa määrää yrityksiä tavalla tai toisella.

Tähän asti yritysten kestävyystoimet ja niistä viestiminen on perustunut vapaaehtoisuudelle, mutta nyt EU on luonut tähänkin säännöt. Kestävyysraportoinnin säännöt perustuvat direktiiviin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) ja ne määritellään standardeissa (European Sustainability Reporting Standard, ESRS). Raportointivelvoite koskee ensimmäisiä yrityksiä vuoden 2024 alusta alkaen, jolloin raportoinnin aloittavat yli 500 työntekijää työllistävät pörssilistatut yritykset. Vuonna 2025 velvoite laajenee yrityksiin, joissa täyttyy kaksi kolmesta kriteeristä eli liikevaihto 40 miljoonaa, tase 20 miljoonaa ja/tai yli 250 työntekijää. Lapissa näihin kahteen ryhmään kuuluu Taloustutkan mukaan 20 yritystä. Raportoivien määrä voi tuosta muuttua konserniraportoinnin tai poikkeustulkintojen vuoksi.

Direktiivi velvoittaa yritykset raportoimaan myös arvoketjuaan ja siksi suuryritykset ovat alkaneet tarkastella omaa alihankintaverkostoaan. Osuuspankin Suuryritystutkimus 2023 nosti esiin, että vain 11% suuryrityksiä on tyytyväinen alihankintaverkostoonsa vastuullisuuden näkökulmasta. Yli 80% näistä yrityksistä näkee, että jotain muutoksia täytyy tehdä alihankintaketjuun ja jo yli 40% on lähtenyt liikkeellä näiden toimenpiteiden osalta. Alihankintaverkoston kautta raportointivelvollisuus tulee näkymään myös pienissä yrityksissä.

Arvoketjun raportointi tulee voimaan siirtymäajan jälkeen. Siirtymäaika antaa kaikille osapuolille aikaa valmistautua näihin vaatimuksiin. Raportointia ei kannata ajatella riesana vaan mahdollisuutena kehittää toimintaa ja pysyä kilpailukykyisenä. Ensimmäinen askel on se, että tiedostetaan hyvissä ajoin, mitä asioita pitää huomioida. Nyt onkin hyvä aika ottaa selvää kestävyysraportoinnin sisällöstä ja sen ohjaavasta vaikutuksesta kohti kestävää kehitystä.

Lapin ammattikorkeakoulun tukee yritysten osaamista ja kykyä vastata muuttuviin vaatimuksiin. Tulossa on mm kolmiosainen webinaarisarja kestävyysraportoinnista ja ensimmäinen on jo 23.11.2023. Syksyn aikana kartoitetaan yritysten osaamistarpeita ja kestävyystoimenpiteisiin liittyviä haasteita kyselytutkimuksella.