Kysely Kittilän kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutuksista

Agnico-Eagle Finland suunnittelee Kittilän kaivoksen toiminnan laajentamista. Laajennushankkeen tarkoituksena on kasvattaa tuotantoa siten, että nykyinen malminkäsittelykapasiteetti enimmillään kaksinkertaistuisi. Kaivos tulisi toimimaan edelleen nykyisessä kaivospiirissä; lisäalueita ei siten tässä vaiheessa tarvita. Louhinta lisääntyy ja kaivoksen kaikki prosessit kasvavat ja nopeutuvat samassa suhteessa. Myös työntekijämäärä kasvaa. Tämä asukaskysely toteutetaan osana kaivoksen suunnitellun laajennuksen ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Kyselyn toteuttaa Pöyry Finland Oy. Kittilän kaivoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) löytyy Lapin ympäristökeskuksen sivuilta: http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/LapinELY/Ymparistonsuojelu/YVA/Vireillä/luonnonvarat/Sivut/KittilankaivoksenlaajennusKittila.aspx
 

Ohjelmasta saa taustatietoa suunnitellusta Kittilän kaivoksen laajennuksesta ja sen eri toteuttamisvaihtoehdoista. Kaikki hankkeeseen liittyvät mielipiteet ovat arvioinnin kannalta tärkeitä.
Kyselyn verkkoversioon voi vastata 6.5.2011 saakka. Lisäksi kysely on lähetetty satunnaisotoksella osaan kittiläläisiä kotitalouksia.
 

Siirry kyselyyn linkistä:
Kysely on päättynyt.