Kotikuntalain muutos –kysely Kittilässä loma-asunnossa asuville, vastaa viimeistään 15.10.2023

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kittilän kunnalta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotikuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Nyt Kittilän kunta tiedustelee Kittilän kunnan alueella asuvilta taustatietoja lausuntoa varten. Pyydämme tietoa siitä, mitä kokemuksia kunnan alueella pysyvästi loma-asunnossa asuvilla on kotikunta- ja muihin viranomaisasioihin liittyen.

Valtiovarainministeriön esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kotikuntalaki, jolla kumottaisiin vuonna 1994 voimaan tullut kotikuntalaki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annettua lakia sekä useita muita lakeja, joissa viitataan henkilön kotikuntaan. Uudessa kotikuntalaissa säädettäisiin Suomessa vakinaisesti asuvien ihmisten kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan määräytymisestä nykyistä täsmällisemmin.

Siirry tästä vastaamaan  Kittilän kunnan kyselyyn aiheesta. Kyselyyn voi vastata viimeistään sunnuntain 15.10.2023 aikana.

 

Lisätietoa aiheesta:

Lue lisää aiheesta valtiovarainministeriön sivuilla | vm.fi

Lue lisää aiheesta Lausuntopalvelussa | lausuntopalvelu.fi

Voit myös vastata suoraan valtiovarainministeriön tekemään kyselyyn kansalaisille aiheesta | otakantaa.fi