Kittilän kunnan kotihoito hakee siivouspalveluyrittäjiä kotihoidon palvelusetelisiivousten palveluntuottajiksi

Kittilän kunnan kotihoito hakee siivouspalveluyrittäjiä kotihoidon palvelusetelisiivousten palveluntuottajiksi.

Palvelutuottajaksi ilmoittaudutaan toimittamalla kotihoidonohjaajalle seuraavat tiedot 30.11.2017 mennessä:

– Ennakkoperintärekisteriote

– Veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista

– Vakuutusyhtiön todistus suoritetuista eläkevakuutusmaksuista

– Kopio vastuuvakuutuksesta

– Omavalvontasuunnitelma

– Kuvaus yrityksen toiminnasta ja palvelujen sisällöstä

– Palveluhinnasto

 

Rekisteriote ja todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia ilmoituksen jättöpäivästä.

 

Mikäli yrittäjä ei ole aiemmin toiminut yksityisenä sosiaalipalvelujen tuottajana, hänen tulee tehdä ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta kunnan sosiaali- ja terveystoimelle ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituslomakkeita ja lisätietoja asiasta löytyy sivuilta www.valvira.fi ja www.avi.fi.

 

Lisäksi haetaan yrittäjiä kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajiksi em. kriteereillä. Lisäkriteerinä palvelun tuottamiselle on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai vastaava aikaisempi alan ammatillinen tutkinto.

 

Lisätiedot: Vs. kotihoidon ohjaaja Carita Saarinen, Kittilän kunta, puhelin 040 7160 245, sähköposti carita.saarinen(at)kittila.fi