Kysely kivialasta – Vastaa ja vaikuta kivialan edistymiseen Kittilässä ja Sodankylässä!

Kideve Elinkeinopalveluissa on käynnissä EAKR- rahoitteinen Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa tietoa alueen kivivarantojen kaupallisen hyödyntämisen edistämiseksi ja alueen kiviainesalan yrittäjien tukemiseksi. Hankkeen puitteissa järjestetään alaan liittyvä seminaari ja työpajasarja syksyn 2014 aikana. Kivialalle aikoville ja alalla toimiville tehdään hankkeessa käsikirja, josta on helppo tarkistaa ja lukea alalla toimimisen edellytyksiä ja ohjeita. Materiaalit ja työpajat ovat osallistujille ja käyttäjille maksuttomia.

Nyt julkaistulla kyselytutkimuksella selvitetään miten Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän ja Sodankylän kunnat voisivat edistää Kittilän ja Sodankylän alueella kivialan kehittymistä.

Yrityshaastattelulla pyritään selvittämään paikallisten yrittäjien nykyistä toimintakenttää ja toiminnan laajennusmahdollisuuksia. Haastatteluiden perusteella laaditaan työpajojen ohjelmasisällöt Kittilä- Sodankylä alueen yrittäjien tarpeita vastaavaksi.

Vastaamalla kyselyyn autat meitä kehittämään palveluita alueen yrittäjien parhaaksi. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Kysely on avoin sunnuntaihin 4.5.2014 klo 24.00 saakka.

 

LINKKI KYSELYYN

 

Lisätietoja hankkeesta:

Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke

 

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: etunimi.sukunimi@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Katja Kaunismaa, projektipäällikkö
S-posti: etunimi.sukunimi@kittila.fi
Puhelin: 0400 356 431