Kittilän vuoden 2013 maaseutuyrittäjäksi Ilkka Paksuniemi Könkäältä

Tiedote 12.12.2013

Maaseudun yrittäjähengen nostamiseksi ja ylläpitämiseksi Kittilässä on vuosittain valittu vuoden maatalousyrittäjä.  Palkittavaksi valitaan ansiokkaasti ja esimerkillisesti kunnan alueella toimiva maa-, metsä- ja / tai porotalouden tai muun maaseutuelinkeinoihin luettava yritystoiminnan harjoittaja. Vuoden maaseutuyrittäjäksi voidaan nimetä maaseudun yritystoimintaa harjoittava yksittäinen yrittäjä, yhteisesti yritystä hoitavat puolisot tai vastaavanlaisessa yrityksessä toimivat muut yrittäjät yhdessä.
 
Kideve Elinkeinopalvelut on pyytänyt alan toimijoilta ehdotuksia vuoden 2013 maaseutuyrittäjäksi nimettävästä yrittäjästä tai yrityksestä. MTK Kittilä on esittänyt Vuoden 2013 maaseutuyrittäjäksi valittavaksi Ilkka Paksuniemeä, joka on toiminut ansiokkaasti ja esimerkillisesti maaseutuyrittäjänä täyttäen palkinnon saannin edellytykset. Perusteluina esitykselle on, että yrittäjän toiminta on vakiintunutta ja Paksuniemi on toiminut maataloudenharjoittajana jo usean vuosikymmenen ajan. Paksuniemellä on lypsykarjatila Könkäällä.

Kittilän kunnanhallitus hyväksyi 25.11.2013 Kideven johtokunnan esityksen, ja johtokunnan esittämillä perusteilla nimesi vuoden 2013 maaseutuyrittäjäksi maatalousyrittäjä Ilkka Paksuniemen Könkäältä.

– Kittilässä on viime vuoden tilastojen mukaan noin 90 maatalous- tai puutarhatuotantoa harjoittavaa tilaa ja kolme paliskuntaa, jossa porotaloutta merkittävissä määrin harjoittaa yli 80 tilaa. Alkutuotannon osuus Kittilän työpaikkajakaumassa on noin kuusi prosenttia. Myös metsätalous on alueella työllistävä toimiala ja merkittävä tulonlähde. Alkutuotannon osalta mahdollisuuksia on lähiruokatuotannon kehittämisessä. Kuluttajilla ja markkinoilla toimivilla yrityksillä on halukkuutta käyttää kotimaisia ja myös paikallisia tuotteita. kertoo Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluiden elinkeinojohtaja Katariina Palola. – Kideve Elinkeinopalvelut on saanut Lapin Ely-keskukselta EU-rahoitusta Kittilän luonnontuote- ja elintarvikealan hankkeeseen, joka aloitetaan vuoden 2014 puolella, Palola jatkaa.

– Tietoisuus lähiruoasta ja sen mahdollisuuksista on herännyt myös alueen toimijoiden keskuudessa, mukaan lukien julkiset keittiöt ja ravintolat.  Kotimainen alkutuotanto on turvattava myös tulevaisuudessa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys linjaa juhlapuheessaan.
 

Lisätietoja:
Tarja Siitonen, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta, puhelin 040 760 0744
Yrittäjä Ilkka Paksuniemi, puhelin 050 491 6164

Kittilän vuoden 2013 maaseutuyrittäjäksi Ilkka Paksuniemi Könkäältä

uutiskuva3Tiedote 12.12.2013

Maaseudun yrittäjähengen nostamiseksi ja ylläpitämiseksi Kittilässä on vuosittain valittu vuoden maatalousyrittäjä.  Palkittavaksi valitaan ansiokkaasti ja esimerkillisesti kunnan alueella toimiva maa-, metsä- ja / tai porotalouden tai muun maaseutuelinkeinoihin luettava yritystoiminnan harjoittaja. Vuoden maaseutuyrittäjäksi voidaan nimetä maaseudun yritystoimintaa harjoittava yksittäinen yrittäjä, yhteisesti yritystä hoitavat puolisot tai vastaavanlaisessa yrityksessä toimivat muut yrittäjät yhdessä.
 
Kideve Elinkeinopalvelut on pyytänyt alan toimijoilta ehdotuksia vuoden 2013 maaseutuyrittäjäksi nimettävästä yrittäjästä tai yrityksestä. MTK Kittilä on esittänyt Vuoden 2013 maaseutuyrittäjäksi valittavaksi Ilkka Paksuniemeä, joka on toiminut ansiokkaasti ja esimerkillisesti maaseutuyrittäjänä täyttäen palkinnon saannin edellytykset. Perusteluina esitykselle on, että yrittäjän toiminta on vakiintunutta ja Paksuniemi on toiminut maataloudenharjoittajana jo usean vuosikymmenen ajan. Paksuniemellä on lypsykarjatila Könkäällä.

Kittilän kunnanhallitus hyväksyi 25.11.2013 Kideven johtokunnan esityksen, ja johtokunnan esittämillä perusteilla nimesi vuoden 2013 maaseutuyrittäjäksi maatalousyrittäjä Ilkka Paksuniemen Könkäältä.

– Kittilässä on viime vuoden tilastojen mukaan noin 90 maatalous- tai puutarhatuotantoa harjoittavaa tilaa ja kolme paliskuntaa, jossa porotaloutta merkittävissä määrin harjoittaa yli 80 tilaa. Alkutuotannon osuus Kittilän työpaikkajakaumassa on noin kuusi prosenttia. Myös metsätalous on alueella työllistävä toimiala ja merkittävä tulonlähde. Alkutuotannon osalta mahdollisuuksia on lähiruokatuotannon kehittämisessä. Kuluttajilla ja markkinoilla toimivilla yrityksillä on halukkuutta käyttää kotimaisia ja myös paikallisia tuotteita. kertoo Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluiden elinkeinojohtaja Katariina Palola. – Kideve Elinkeinopalvelut on saanut Lapin Ely-keskukselta EU-rahoitusta Kittilän luonnontuote- ja elintarvikealan hankkeeseen, joka aloitetaan vuoden 2014 puolella, Palola jatkaa.

– Tietoisuus lähiruoasta ja sen mahdollisuuksista on herännyt myös alueen toimijoiden keskuudessa, mukaan lukien julkiset keittiöt ja ravintolat.  Kotimainen alkutuotanto on turvattava myös tulevaisuudessa, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys linjaa juhlapuheessaan.
 

Lisätietoja:
Tarja Siitonen, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta, puhelin 040 760 0744
Yrittäjä Ilkka Paksuniemi, puhelin 050 491 6164