Kittilän suuri kyläkilpailu käynnissä – voita hienoja palkintoja!

Kittilän suuri kyläkilpailu 16.11.2011-16.1.2012

 

VOITA LÄPPÄRI, JÄRJESTELMÄKAMERA JA MUITA HYVIÄ PALKINTOJA!

 

Millaista Kittilän kylissä on elää ja asua? Kerro se meille ja osallistu kilpailuun!
 

Onko sinulla kommentteja ja ajatuksia kylistä, elämästä kylässä tai ehkäpä runoja tai lauluja, pieniä tarinoita tai kaskuja, joita voisit pistää paperille?
Entä onko sinulla vanhoja tai uusia valokuvia eri puolelta Kittilää, joista kuvastuu vaikkapa kylien elämänmeno, ominaispiirteet, kauniit maisemat, ihmiset ja rakennukset tai erilaiset yksityiskohdat kylästä?

 

Osallistu tarinoilla ja kuvilla Kittilän suureen kyläkilpailuun!

Kittilän kunnan kulttuuritoimi ja Kideve Elinkeinopalvelut /Kittilän kylähanke järjestävät yhdessä Kittilälehden kanssa Kittilän suuren kyläkilpailun. Kilpailussa haetaan tarinoita ja kuvia Kittilän kylistä. Kylien ominaispiirteitä, menneisyyttä ja nykyisyyttä halutaan tuoda esille. Tuo esille oma näkemyksesi, kirjoita, kuvaa tai lähetä vanhoja kuvia, ja osallistu kilpailuun jossa on mahtavat palkinnot! Parhaat jutut ja kuvat julkaistaan myös Kittilälehdessä.

 

KILPAILUSSA ON KAKSI SARJAA:
A. Kirjoituksia Kittilän kylistä
B. Valokuvia Kittilän kylistä

 

KILPAILUN PALKINNOT

Ensimmäinen palkinto
Sarja A, Kirjoituksia Kittilän kylistä – pääpalkintona kannettava tietokone, arvo noin 500 euroa.
Sarja B, Kuvia Kittilän kylistä – pääpalkintona järjestelmädigikamera, arvo noin 500 euroa.

Toinen palkinto
Sarjalippu Kino Ylärin kauden 2012 näytöksiin, arvo noin 200 euroa. Sarjalippuja on kaksi, molempien sarjojen toiseksi tuleville.

Kolmas palkinto
Kittilälehden vuosikerta, arvo 61 euroa. Vuosikertapalkintoja on kaksi, molempien sarjojen kolmanneksi tuleville.

 

Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan 3 kpl Kittilä-tuotepaketteja!

 

Palkintojen lahjoittajat ovat Kittilän kunta / kulttuuritoimi (ensimmäinen ja toinen palkinto), Kittilälehti (kolmas palkinto) sekä Kittilän kunta /Kideve Elinkeinopalvelut (Kittilä-tuotepaketit).

 

KILPAILUN SÄÄNNÖT

Osallistumalla kilpailuun kilpailijan katsotaan hyväksyneen kilpailun säännöt ja aineiston käyttöä koskevat ehdot.

Yleiset säännöt

1. Kilpailu on kaikille avoin, pois lukien järjestäjät.
2. Kilpailuaika on 16.11.2011-16.1.2012
3. Kilpailuun lähetettävien tekstien ja valokuvien muoto on vapaa, ja niiden tulee ilmentää Kittilän kyliä.
4. Kilpailija saa osallistua kilpailun molempiin sarjoihin ja enintään kolmella tekstillä ja kolmella kuvalla.
5. Tekstien ja kuvien tekijänoikeudet säilyvät kilpailijalla. Kilpailuun lähetetyt tekstit ja kuvat on jatkossa kilpailun järjestäjien käytettävissä ilman erillistä korvausta. Kilpailuun lähetettyä materiaalia voidaan käyttää Kittilän kylähankkeessa toteutettavaan Kittilän kyläesitteeseen ja Kittilän kylien www-sivuille tulevaisuudessa. Kaikki kilpailuun saapuva aineisto arkistoidaan Kittilän kotiseutuarkistoon kulttuuritoimistoon ja Kittilän kunnalla on oikeus käyttää aineistoa jatkossa. Lisäksi juttuja ja kuvia voidaan julkaista Kittilälehdessä.
6. Kilpailun järjestäjillä on oikeus lyhentää ja muokata tekstejä ja kuvia tarkoituksiinsa ilman erillistä lupaa tekijältä.
7. Kilpailuun osallistuvien tekstien ja kuvien tulee olla perillä viimeistään kilpailuajan päätyttyä, 16.1.2012 klo 16.
8. Työt toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kilpailut(at)kittila.fi. Sähköisiä aineistoja ei palauteta. Kuvat ja tekstit voi laittaa myös postitse paperiversiona tai tallennusvälineillä (CD/DVD-levy, USB-tikku) osoitteeseen Kittilän suuri kyläkilpailu, Kideve Elinkeinopalvelut, Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jos postitse lähetetty materiaali halutaan palautettavan, liitä mukaan siitä selkeä maininta sekä palautuskuori, jossa on vastaanottajan osoite. Ilman palautuskuorta toimitettuja aineistoja ei palauteta.
9. Kilpailun järjestäjä sitoutuu käsittelemään kilpailuun lähetettyjä tekstejä ja kuvia huolellisesti, mutta ei vastaa esimerkiksi postissa tai kuljetuksessa aiheutuneista vahingoista.

10. Kilpailuun osallistuvien on liitettävä mukaan seuraavat tiedot:
• nimi
• osoite
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• ikä
• tekstin / kuvan otsikko / nimi
• kuvien kohdalla kuvaaja/lähde, ajankohta ja kuvauspaikka (myös arvio riittää)
• Maininta, haluatko nimesi julkaistavan tekstien ja kuvien käytön yhteydessä. Jos et halua nimeäsi julkistettavaksi, liitä mukaan nimimerkki, jota voi käyttää aineistojen käytön yhteydessä.
• maininta, jos haluat aineiston palautettavan sinulle, ja tällöin osoitteellinen palautuskuori

Sarjakohtaiset säännöt

Tarinoita Kittilän kylistä

Kirjoituskilpailuun voi osallistua teksteillä, jotka voivat olla esimerkiksi tarinan, runon, laulun, vitsin, pakinan tai historiakuvauksen muodossa. Teksti tulee olla itse tuotettua ja tyyli on vapaa. Tekstien tulee jollain tapaa liittyä Kittilän kyliin – myös kirkonkylä on yksi kylä. Tekstin maksimipituus on kaksi A4-liuskaa. Tekstit toimitetaan sähköpostilla tekstikentässä tai sähköpostiliitteinä. Tekstit voi toimittaa myös paperikopioina.

Kuvia Kittilän kylistä
Kuvakilpailuun voi osallistua vanhoilla ja uusilla valokuvilla. Kuvan yhteydessä tulee kertoa kuvan lähde, eli onko kuva itse kuvattu, onko se omasta tai suvun albumista, mahdollinen kuvan kuvaaja (jos tiedossa) ja kuvauspaikka ja -aika – myös arvio näistä riittää. Jos kuvan lähettäjä ei ole itse kuvan ottaja, hänellä täytyy olla lupa kuvan käyttöön esimerkiksi kuvaajalta tai kuvaajan omaiselta. Lupaa ei tarvitse kirjallisena eikä lähettää kuvan mukana kilpailuun, vaan kuvan lähettäjä vastaa luvastaan lähettää kuva kilpailuun.

 

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT JA TUOMARIT
Kilpailun järjestävät Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut ja kulttuuritoimi yhdessä Kittilälehden kanssa. Kilpailun voittajatyöt valitsevat Yrjö Niemelä (tekstit) ja Pauli Hänninen (valokuvat).

 

PALKINTOJEN JAKO
Kilpailun voittajat julkistetaan palkintojenjakotilaisuudessa ja Kittilälehdessä tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana helmikuussa 2012.

 

Kyläkilpailuun voi lähettää myös vanhoja valokuva. Tässä kuva Kaukosen sillan rakentamisesta.

 

 

Kittilän kylähanke on kehittämishanke ja Kittilän investointihanke tuo konkreettisia välineitä kylille

Kittilän kylähankkeessa on kaksi rinnakkain toteutettavaa hanketta. Kehittämishankkeessa kyliä kannustetaan tekemään kyläsuunnitelma, jonka avulla kylät voivat hakea EU-rahoitteisia hankkeita kyliensä kehittämiseen. Investointihankkeessa kyliä kehitetään muun muassa internet-sivuilla, infokylteillä ja esimerkiksi tapahtumien järjestämistä helpottamaan suunnitellulla siirreltävällä esiintymislavalla.

Kittilän kylähankkeen päätavoite on auttaa Kittilän kyliä elinvoimaisuuden lisäämisessä. Kylien kehitystä halutaan tukea sellaiseen suuntaan, että ne voivat jatkossakin tarjota asukkailleen viihtyisän ympäristön. Investointihankkeen tarve liittyy samaan haasteeseen, jonka parissa Kittilän kylähanke työskentelee. Kittilän useat kylät ovat sen ehdoton rikkaus. Niiden historia, perinteet, kylähenki, luonnonympäristö ja alueella olevat luonnonvarat tarjoavat mahdollisuuksia koko Kittilän kunnan alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja kylien asuttuna pitämiseen, ja niitä halutaan nostaa hankkeessa esille.

Molempiin hankkeisiin Kideve Elinkeinopalvelut on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, KKTM ry:n ja Lapin ELY-keskuksen kautta.