Yleisötilaisuus: Kittilän kirkonkylän kehittäminen, ma 15.8.2016

Kittilän kirkonkylän kehittämiseen liittyvää hanketta esittelevät vt. kunnanjohtaja sekä hankkeen muut edustajat mm. kunnan tekniseltä osastolta ja Kideve Elinkeinopalveluista.

Tilaisuuden tavoitteena on kerätä ajatuksia ja tarpeita Kittilän kirkonkylän ja keskusta-alueen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamiseksi. Tuloksia hyödynnetään hankesuunnittelussa.

Tilaisuus on avoin ja tarkoitettu kaikille kuntalaisille, yrittäjille sekä päättäjille.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen kahvitarjoilua varten:  Ilmoittautuminen on päättynyt.

OHJELMA:

Avaussanat, kunnanjohtaja Kyösti Tornberg

Kittilän kirkonkylän liikennejärjestelyt sekä muut ajankohtaiset asiat, tiemestari Jari Kinnunen

Kittilän kirkonkylän kaavoituksen tilanne, tekninen johtaja Lauri Kurula

Kirkonkylän kehittäminen – ideoita ja mahdollisuuksia, elinkeinojohtaja Katariina Palola

Yrittäjien puheenvuoro, Sanna Ruotsala, Kittilän kirkonkylän kauppiasyhdistys

Pienryhmätyöskentelyä (suluissa teeman vetäjä)

  1. liikennejärjestelyt ja tulvasuojelu (tiemestari Jari Kinnunen)
  2. tori ja tapahtumat (projektipäällikkö Veli-Matti Hettula)
  3. yleinen viihtyvyys ja siisteys (projektipäällikkö Katja Kaunismaa ja hortonomi Maarit Kuokkanen)
  4. liikunta- ja virkistyspaikat ja reitit (vs. liikuntasihteeri Kari Kaakkuriniemi)

Kehittämisideoiden paikalliset rahoitusmahdollisuudet, toiminnanjohtaja Nina-Maria Möykkynen, Leader Tunturi-Lappi

Tilaisuuden lopetus ja seuraavat askelet, kunnanjohtaja Kyösti Tornberg

Tervetuloa!