Kittilän investointihanke, hankinta 13/12264

Hankinta:

Kittilän kylien palvelukohteiden opastustaulut, tarvikkeet ja pystytys

Kittilän kunta / Kideve Elinkeinopalvelut (tilaaja) on pyytänyt tarjouksia Kittilän kylien palvelukohteiden opastustaulujen tarvikkeista ja pystytyksestä kolmessa kylässä Kittilässä. Tarjouspyyntö on lähetetty neljälle ennalta valitulle alan toimijalle.

Tilattava työ on osa Kittilän investointihankkeen toimintoja. Kittilän investointihanke saa rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Rahoituksen myöntäjänä toimii Leader-toimintaryhmä Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry ja Lapin ELY-keskus.

Alta on ladattavissa tarjouspyyntöön kuuluvat liitteet, joista ilmenee tarkat tiedot hankinnan kohteena olevista tauluista, niiden sijainnista ja ELYn ohjeista pystytykseen liittyen.

1) Lupapäätös, Alakylä (pdf, 3,8 Mt)

2) Lupapäätös, Kaukonen (pdf, 4,9 Mt)

3) Lupapäätös, Pöntsö (pdf, 3,7 Mt)