KeLaKi/2 – Kysymykset ja vastaukset

Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke

Visuaalinen ilme – luonnonkivien esitemateriaali

Tarkentavat kysymykset tarjouspyyntöön

Tällä sivulla on Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen tarjouspyyntöön "KeLaKi/2 – Visuaalinen ilme – luonnonkivien esitemateriaali" 21.10. mennessä tulleet kysymykset vastauksineen.

1. Onko tarjousta mahdollista jättää sähköpostitse?
VASTAUS: Tarjouspyynnössä ilmoitetusta poiketen, kyllä on. Toimitusosoite on kirjaamo@kittila.fi, johon tarjous tulee toimittaa perjantaihin 25.10.2013 klo 16 mennessä.
HUOM! Tarjous tulee toimittaa myös postitse liitteineen. Postitoimituksen osalta riittää, että postileimassa on perjantain 25.10.2013 päiväys.

2. Onko sisältörakenne tiedossa ennen suunnittelun aloittamista (eli asiat/teemat/tuotteet, mitä esitteessä esitellään)?
VASTAUS: Esitteen teemat ovat selvillä, samoin kohderyhmät.

3. Nettisivun suunnittelu: onko sivuston tietorakenne, sivustokartta ja toiminnallisuudet suunniteltu Tilaajan tai jonkin muun osapuolen toimesta etukäteen vai kuuluuko myös sen suunnittelu nettisivun ulkoasun suunnitteluun?
VASTAUS: Nettisivujen suunnittelussa haetaan sivujen visuaalista ilmettä sekä muutamia sivupohjia, joita Tilaaja voi käyttää tuottaessaan sivuston sisällöt itse myöhemmin. Tietorakenne ja sivustokartta tuotetaan työn edetessä tarvittavalla tarkkuudella. Toiminnallisuudet määrittyvät käytettävän järjestelmän, Drupal 7:n pohjalta, joista valitaan sivuilla esiin nostettavien teemojen kannalta olennaisimmat sivustolle käyttöön.
Sivusto rakennetaan samalle järjestelmälle, jolla toimivat Kittilän kunnan (www.kittila.fi) ja Kideve Elinkeinopalveluiden (www.kideve.fi) www-sivut, samoin kuin Rakennetun ympäristön laatukäsikirja (http://rylk.kideve.fi).

4. Kenelle sivuston koodaus kuuluu? Tuleeko sivusta myös mobiiliversio ja jos, niin miten se on toteutettu (erillinen mobiilisivu vai responsiivinen)?
VASTAUS: Sivusto toteutetaan olemassa olevalle, Kittilän kunnan ja Kideve Elinkeinopalveluiden käyttämälle järjestelmälle. Sivuston ylläpidosta ja koodaukseen liittyvästä osaamisesta vastaa kunnan yhteistyökumppani Tietolatva Oy. Sivustosta ei ole tarkoitus tehdä mobiiliversiota.

5. Tarjouspyynnössänne sanotaan, että toimittajan tulee suunnitella kolme eri kokonaisuusvaihtoehtoa. Mitä tämä kokonaisuusvaihtoehto tarkalleen ottaen tarkoittaa ja pitää sisällään? Tarkoittaako tämä, että jokaisesta sovelluksesta eli logosta, sloganista, graafisesta elementistä, esitepohjasta, roll-upista, julisteesta ja nettisivuista tulee työstää kolme erilaista vaihtoehtoa?
VASTAUS: Kolmella eri vaihtoehdolla tarkoitetaan sitä, että työn aluksi esitetään kolme erilaista alustavaa vaihtoehtoa visuaaliselle ilmeelle ja logolle, joista valitaan yksi työstettäväksi lopulliseksi. Visuaalisella ilmeellä tarkoitetaan tässä värimaailmaa, elementtejä ja sen sovellutusta vähintään seuraaviin: esitteen yksi sivu, www-sivupohja. Valitun vaihtoehdon pohjalta työstetään lopulliset konkreettiset tuotokset: esitepohja, roll-up, juliste ja nettisivut.

6. Kuinka paljon kuvia ja tekstiä on käytössä esitteen ja julisteen suunnitteluvaiheessa ja kuinka paljon sisällöstä tullaan lisäämään myöhemmin?
VASTAUS: Kuvia on käytössä muutamia, erityisesti luonnonkiven käytöstä ulkokohteissa. Näihin voi tutustua osoitteessa http://rylk.kideve.fi. Sisäkohteista kuvat hankitaan työn edetessä. Myös dokumenttikuvat erilaisista kivilaaduista on saatavissa.
Tekstien suunnittelu tapahtuu työn edetessä, ja lopulliset tekstit tullaan sijoittamaan aineistoihin visuaalisen ilmeen suunnittelutyön valmistuttua.

7. Voiko rajata sisällöntuotannon (tekstisuunnittelu) kuuluvaksi ainoastaan tuohon sloganin suunnitteluun, eli esitteeseen tai rollupiin suunnitellaan AINOASTAAN pohja, jonka työstätte itse loppuun?
VASTAUS: Kyllä voi. Tilaaja vastaa itse esitteen, roll-upin ja nettisivujen tekstisuunnittelusta.

8. Missä vaiheessa nettisivujen rakenne-/sisältösuunnittelu on? Nykyään nettisivujen suunnittelu aloitetaan aina sisällöstä, eli kun tiedetään mitä sisältöä tulee >> sisältörakenne >> sivuston rakenne (rautalangat) >> viimeinen vaihe on ulkoasusuunnittelu. Onko nettisivujen sisältörakenne saatavilla valmiina siinä vaiheessa, kun ulkoasua pitäisi alkaa suunnittelemaan?
VASTAUS: Nettisivujen sisältörakenne tuotetaan työn edetessä, ja se valmistuu lopulliseen muotoonsa vasta tämän toimeksiannon päättymisen jälkeen. Nettisivujen suunnittelussa haetaan sivujen visuaalista ilmettä sekä muutamia sivupohjia, joita Tilaaja voi käyttää tuottaessaan sivuston sisällöt itse myöhemmin. Tietorakenne ja sivustokartta tuotetaan työn edetessä tarvittavalla tarkkuudella. Toiminnallisuudet määrittyvät käytettävän järjestelmän, Drupal 7:n pohjalta, joista valitaan sivuilla esiin nostettavien teemojen kannalta olennaisimmat sivustolle käyttöön.

9. Kuinka nopealla aikataululla päästään aloittamaan projekti, jos hankintapäätös tehdään 1.11.? Voidaanko varautua siihen, että ensimmäinen yhteinen tapaaminen olisi jo 5.-8.11. aikavälillä?
VASTAUS: Työ on hyvä aloittaa mahdollisimman pian päätöksen tekemisen ja tiedoksi toimittamisen jälkeen. Ensimmäinen tapaaminen voi olla jo viikolla 45, mielellään tiistaina 5.11.2013.

10. Jotta saadaan aidosti erilaiset visuaaliset linjaukset (3 kpl), ajattelimme tarjota tiimiin kolme eri suunnittelijaa, joista valitun linjan suunnittelija vie projektin loppuun. Onko tämä ok vai haluatteko että nimeämme vain yhden suunnittelijan?
VASTAUS: Kolmen eri suunnittelijan tarjoaminen sopii Tilaajalle.

11. Pitääkö myös sloganista olla kolme vaihtoehtoa, vai riittääkö yksi hyvä?
VASTAUS: Sloganista toivotaan kolme eri vaihtoehtoa.

12. Nettisivut: Kuka tekninen toteuttaja on / onko vielä valittu?
VASTAUS: Sivusto rakennetaan samalle järjestelmälle, Drupal 7, jolla toimivat Kittilän kunnan ja Kideve Elinkeinopalveluiden www-sivut, samoin kuin Rakennetun ympäristön laatukäsikirja (http://rylk.kideve.fi). Sivuston teknisen toteuttajan osalta yhteistyötä tehdään Tietolatva Oy:n kanssa, joka on kunnan sopimuskumppani.

13. Hoitaako tilaaja itse nettisivujen teknisen toteuttajan ohjeistuksen? Suunnittelijamme tekee kolmen sivupohjan ulkoasut ja luovuttaa aineiston psd-muodossa eteenpäin, mutta laskenko lisäkustannuksiin teknisen toteutuksen seurannan ja ohjeistuksen kulut? Teemme jatkuvasti nettisivustoja, ja sisällytämme tarjouksiin aina toteutuksen seurannan lopputuloksen laadun varmistamiseksi.
VASTAUS: Teknisen toteutuksen seurannan ja ohjeistuksen kulut voi tarjota tarjouksessa optiona, joita ei oteta huomioon vertailussa ja joiden hankkimiseen Tilaaja ei sitoudu.