KeLaKi/1

Kromimarmorin markkinaselvityksen tarjouspyyntö  – Kysymykset ja vastaukset

Tällä sivulla on Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen tarjouspyyntöön “KeLaKi/1 – Markkinaselvitys – kromimarmori” 16.5. mennessä tulleet kysymykset vastauksineen.

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) perjantaina 10.5.2013.

 

1. Minkä vuoksi kohteena juuri lähi-itä? Mihin tietoon valinta perustuu? (esim. onko Kideven toteuttama Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen loppuraportti julkinen?)

VASTAUS: Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke on käynnistynyt vuonna 2012 ja jatkuu vuoden 2014 loppuun. Lisätietoja hankkeesta saa osoitteesta www.kideve.fi.

Keski-Lapin rakennuskiviprojekti edelsi nyt käynnissä olevaa hanketta. Tämän hankkeen loppuraportti on saatavilla osoitteessa stone.gsf.fi/Rovaniemi/M10.1_2005_1_86.pdf‎

Lähi-itä on valittu kohteeksi hankkeen ohjausryhmän päätöksellä.

2. Lähi-idän alueella on 18 maata, joten onko jo valittuina maita joihin tulee keskittyä?

VASTAUS: Tilaaja antaa tarjoajalle mahdollisuuden tehdä ja perustella valintansa niistä Lähi-idän maista, joihin tilaaja katsoo parhaaksi keskittyä.

3. Onko Lähi-idästä tullut kyselyjä Lapin kiviteollisuudelle? Mitkä firmat ovat jo olleet aktiivia alueella?

VASTAUS: Kyseiset tiedot ovat liikesalaisuuksia eikä niitä voi tässä vaiheessa julkisesti esittää.

4. Mitkä ovat Lapin Kiviteollisuuden firmat, joita tämä hanke palvelee jatkossa?

VASTAUS: Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka palvelee niin nykyisiä kuin tulevia kivialalla toimivia yrityksiä.

5. Lähi-idän alue koostuu lukuisista markkinoista: Mitkä ovat teidän mielestänne selvityksessä ehdottomasti mukana oltavat kohdemaat?

VASTAUS: Ks. vastaus kysymykseen nro 2.

6. Toimeksiannon kuvauksessa 1.2 luetellaan teemoja: Mitkä ovat kolme tärkeintä selvityksessä käsiteltävää teemaa?

VASTAUS: Tilaaja ei aseta teemoja tärkeysjärjestykseen, vaan olettaa että ne kaikki käsitellään markkinaselvityksen tekemisen yhteydessä.

7. Raportin kielisisältö: Voiko raportin kirjoittaa englanniksi ja täydentää sitä suomalaisella kuvailutekstillä?

VASTAUS: Tarjouspyynnön mukaisesti raportti tulee tuottaa suomen kielellä ja sitä tulee täydentää englanninkielisellä tiivistelmällä / kuvailutekstillä.

8. Mikä on suunnitteluorganisaation suositeltava henkilömäärä ja kuinka monesta eri organisaatiosta nämä tulisivat olla?

VASTAUS: Tilaaja jättää tarjoajalle mahdollisuuden esittää suunniteluorganisaatiolle hyväksi katsomansa kokoonpano ja koko. Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoajan on kuvattava tarjouksessaan käyttämänsä alihankkijat sekä heidän tehtävänsä. Ks. tarkemmin tarjouspyyntö, kohta 7.

9. Voidaanko sotatilassa oleva Syyria ja matkustuskiellossa oleva Jemen rajata selvityksen kohdemaiden ulkopuolelle?

VASTAUS: Syyria ja Jemen voidaan kattaa selvityksessä siltä osin kuin se on mahdollista kirjallisen aineiston perusteella. Tilaaja ei vaadi käyntejä ko. maissa.

10. Vastaako konsultti tarjouspyynnössä mainittujen kokousten tila- ja tarjoilukustannuksista?

VASTAUS: Tilaaja vastaa tarjouspyynnössä mainittujen kokousten tila- ja tarjoilukustannuksista.