KeLaKi/4 – Kivitoimialan työpajasarja ja käsikirja

KeLaKi/4 – Kivitoimialan työpajasarja ja käsikirja

Kideve Elinkeinopalvelut on pyytänyt tarjouksia kivitoimialan työpajasarjasta sekä käsikirjasta, jotka toteutetaan osana EAKR-rahoitteisen Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen toimenpiteitä.

Lisätietoja tarjouspyynnöstä ja sen sisällöstä on voinut pyytää sähköpostitse. Kaikki kysymykset tuli toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kideve@kittila.fi tiistaihin 1.7.2014 klo 14 mennessä. Tämän jälkeen tai muulla tavalla esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata tasapuolisuuden vuoksi.

Kaikki määräaikaan tulleet kysymykset ja vastaukset on julkaistu torstaina 3.7.2014 klo 16 mennessä osoitteessa https://www.kideve.fi/kelaki-tyopajakilpailutus.

Vain tilaajan kirjallisesti antavat tiedot ovat sitovia.

HUOM! Tarjoukset tulee toimittaa maanantaihin 4.8.2014 klo 12.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kittila.fi.

Viestikentässä on hyvä olla maininta “KeLaKi – EI SAA AVATA”.

 

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

Lataa tästä tarjoupyyntö (pdf 3.7 Mt)
Lataa tästä tarjouslomake (Word, 909 kt)

 

 

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET:

KYSYMYS 1: Olemme tarjoamassa kiviainesalan työpaja- ja käsikirjatoteutusta. Miten on teidän omat mahdollisuudet osallistua työpajan toteutukseen alustajina? Esimerkiksi puheenvuoro talousasioita käsittelevässä työpajassa ja asiaa koskevan osuuden kirjoittaminen käsikirjaan. Voidaanko tällaista ajatusta pitää mahdollisena vai käytetäänkö ainoastaan konsultin tai esim. TE- keskuksen asiantuntijoita?

VASTAUS: Kideve Elinkeinopalveluiden edustajat ovat valmiita osallistumaan työpajoihin asiantuntijoina oman osaamisalueensa puitteissa. Kideve Elinkeinopalveluiden edustajien osallistuminen on maksutonta.

Tarjoajan tulee kuitenkin vastata kaikkien käsikirjan osuuksien tuottamisesta.

 

KYSYMYS 2: Tuleeko teidän (Tilaajan) oman työn osuus näkyä tarjouksessa työnä jota ei laskuteta?

VASTAUS: Mikäli Tarjoaja ehdottaa Tilaajaa asiantuntijaksi työpajoihin, tämä tulee näkyä tarjouksessa työnä, jota ei laskuteta.

 

KYSYMYS 3: Vastaako Tarjoaja vai Tilaaja mahdollisen työpajoissa jaettavan materiaalin kuluista?

VASTAUS: Tilaaja vastaa työpajoissa jaettavan materiaalin kuluista, mikäli ne ovat kohtuullisia, esim. monistuskuluja. Mikäli Tarjoaja ehdottaa jaettavaksi muuta maksullista aineistoa, se tulee esitellä ja eritellä tarjouksessa. Tätä kustannusta ei lasketa osaksi tarjouksen kokonaishintaa, vaan se tulee mainita tarjouslomakkeessa kohdassa ”Arvio kokonaishintaan kuulumattomista kuluista”.

 

KYSYMYS 4: Missä muodossa käsikirja tulee toimittaa tilaajalle?

VASTAUS: Käsikirja tulee toimittaa sekä tekstiversiona että painovalmiina pdf-tiedostona.

 

KYSYMYS 5: Vastaako Tarjoaja myös käsikirjan taitosta?

VASTAUS: Tarjoajan tulee toimittaa käsikirja taitettuna ja painovalmiina aineistona. Koska käsikirjaa ei tulla painamaan varsinaisena kirjana, riittää taitoksi raportinomainen pdf. Hankkeelle on tilattu visuaalinen ilme, jota tulee hyödyntää käsikirjan taitossa. Tilaaja toimittaa visuaaliset elementit joko taitto- tai kuvamuodossa Tarjoajalle.

 

KYSYMYS 6: Tuleeko tarjoajan hankkia kaikki käsikirjassa käytettävä kuva-aineisto?

VASTAUS: Tilaajalla on tarjota käsikirjassa käytettäväksi runsaasti kuvamateriaalia. Tarjoajalta toivotaan myös kuva-aineistoa käsikirjassa käytettäväksi. Tarjoajan tarjoamien kuvien osalta tarjoaja vastaa kuvien käyttöoikeuksien hankkimisesta.

 

KYSYMYS 7: Kuka vastaa käsikirjan painokuluista?

VASTAUS: Tilaaja vastaa käsikirjan painokuluista sekä nettiin laittamisesta.