Kaivosyhtiöitä palvelevan yrityksen riskivaikutusten arviointi- ja hallintakeinot –koulutus 13.12.2013 ja 24.1.2014

Yrittäjä, haluatko mukaan kaivannaisteollisuuden kasvuun?
Tiesitkö että kaivosyhtiöt edellyttävät jokaiselta kaivosalueella toimivalta yritykseltä dokumentoitua yrityskohtaista riskivaikutusten arviointi- ja hallintasuunnitelmaa?

Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus päivittää yrityksesi dokumentit osallistumalla yrityksen riskivaikutusten arviointi- ja hallintakeinot -koulutukseen.

MEILTÄ SAAT:
• perustiedot yrityksen omakohtaiseen riskivaikutusten arviointiin ja – hallintaan
• asiantuntijoiden ohjausta kaivosteollisuuden vaatimien dokumenttien laadintaan (dokumentit voidaan liittää yrityksesi pelastussuunnitelmaan)
• tukea yrityksesi turvallisuuden kehittämiseen osana yrityksesi laatua
• valmiudet laajan viranomais- ja muun sidosryhmäverkoston hyödyntämiseen riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisessä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Koulutus on suunnattu lappilaisille pk-yrityksille, jotka palvelevat tai ovat hakeutumassa palvelemaan kaivannaisteollisuutta. Koulutukseen otetaan 10–30 yritystä (1–2 osallistujaa/ yritys).

Kuinka kauan koulutus kestää?
Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää (klo 9.00–17.00) sekä puoli päivää yrityskohtaista ohjausta pääosin etäyhteyksillä.

Paljonko koulutus maksaa?
120 € / yritys (1-2 osallistujaa / yritys). Palvelu sisältää de minimis -tukea.

Missä koulutusta järjestetään ja miten pääsen mukaan?
Lähiopetusta järjestetään Kittilässä 13.12.2013 ja 24.1.2014 (Valtatie 82, 99100 Kittilä)
Ilmoittautuminen 30.11.2013 mennessä seuraavasta linkistä: Ilmoittautuminen on päättynyt.