Kaivostoiminta

Kaivostoiminta Kittilässä

Kittilässä toimiva kultakaivos Agnico-Eagle Finland on yksi Euroopan suurimmista kultakaivoksista. Kaivoksen merkitys Kittilälle sekä koko Lapin maakunnalle on suuri, myönteiset vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle niin työpaikkojen, koulutuksen kuin verotulojenkin myötä. 

Kaivos työllistää suoraan yli 330 työntekijää sekä yli 200 työntekijää alihankkijayrityksissä (tiedot v. 2010). Työntekijät ovat pääosin Kittilästä sekä muista Lapin kunnista. Kaivostoiminnan synnyttämät kerrannaisvaikutukset alueelle ovat myös huomattavat ja kaivosinvestointi onkin muuttanut alueen elinkeinorakennetta monipuolisemmaksi. Kaivoksen käynnistyminen paikkakunnalla on luonut kysyntää ja työpaikkoja muun muassa metalli- ja konepajateollisuuteen, rakennusteollisuuteen, majoitus- ja ravitsemuspalveluihin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kunnossapitopalveluihin. 

Kaivos sijaitsee lähellä Kiistalan kylää, noin 50 kilometriä Kittilän kirkonkylältä koilliseen. Alueen kultapotentiaali havaittiin vuonna 1986, kun tielinjan oikaisun yhteydessä tehtiin merkittävä kultalöytö. Lisätietoja Kittilän kaivoksesta löydät AgnicoEaglen sivuilta.

Malmipalkinnot

Lapissa on pitkä perinne kansannäytteisiin perustuvassa malminetsinnässä. Lapin liitto ja malminetsintäorganisaatiot ovat ylläpitäneet etsintätoimintaa siten, että kansalaiset ovat voineet lähettää malminäytteitä Geologian tutkimuskeskukselle (GTK). Näytteet arvioidaan vuosittain ja tulokset lähetetään kunnille palkitsemista varten. Kittilän kunta palkitsee vuosittain malminetsijäpalkinnolla yksityisten henkilöiden tekemiä malmilöydöksiä.

Kansannäytteillä on perinteisesti ollut merkitystä kaivostoimintaan johtaneissa tutkimuksissa sekä syntyneissä kaivoshankkeissa. GTK on julkaissut myös Ylläs-Levin alueen geologisen retkeilykartan, josta saa tietoa muun muassa geologisista muodostumista, luonnonnähtävyyksistä sekä lappilaisen maiseman synnystä ja kehityksestä.

Alustava mineraalien tunnistus tapahtuu tutkimalla kivien ominaisuuksia. Lisätietoja löytyy GTK:n sivulta Harrastuksena geologia ja kivet, sekä Retkeilijän kivioppaasta. GTK:n sivuilta löytyy myös ohjeet kivinäytteiden lähettämiseen.

Kaivosseminaareja

Kaivosseminaari 2010