Julkisten hankintojen johtaminen -seminaari kuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille ti 20.9.2016

Kittilän yläkoululla, Kino Ylärissä, tiistaina 20.9. klo 8.30 – 12.00

 

Ilmoittautumiset osoitteessa Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

 

OHJELMA

 

8.30                     Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9.00                     Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

  • Hankintojen strategisen suunnittelun säädöstausta
  • Organisaation strategia, palvelutuotantostrategia, hankintastrategia, hankintasuunnitelma ja hankintaohjeet – käsitemäärittelyt
  • Hankintojen strategisen johtamisen toimeenpano
  • Hankintastrategian laatiminen

•  Hankinnan eri työkalut: ABC-analyysi, Pareton periaate, Ostosalkkuanalyysi, Kategoriajohtaminen

•  Ostosalkkuanalyysi käytännön esimerkein

 

  • Hankintasuunnitelman laatiminen

• Strategisten tavoitteiden huomioiminen

•  Asiakkaiden kuuleminen

• Tarvekartoitukset

• Markkinavuoropuhelu

• Tulevien hankintojen luettelo

 

  • Hankintaohjeiden laatiminen

•  Valtuudet

•  EU-hankinnat

•  Kansalliset hankinnat

•  Pienhankinnat

•  Malliasiakirjat

 

  • Harjoitus hankintastrategian laatimisesta
  • Keskustelu

 

12.00                  Tilaisuuden päättäminen

 

 

Julkisten hankintojen johtaminen

Päättäjien poliittisia linjauksia, kuten tavoite työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai huomioida vahvemmin ympäristötekijät, on mahdollista viedä eteenpäin organisaation toteuttamien julkisten hankintojen kautta. Jotta julkiset hankinnat voisivat toimia välineenä uuden organisaatiostrategian tai kuntalain 37 §:n velvoittaman kuntastrategian toteuttamiseksi, tulee hankintatoimea johtaa määrätietoisesti ja systemaattisesti. Mutta miten tähän voidaan päästä pienenevillä budjeteilla ja resursseilla? Entä miten tähän vaikuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä uudistuva hankintalaki, jonka myötä pienhankintarajat nousevat, kilpailutusprosessin avoimuus sekä sähköisten kilpailutusjärjestelmien merkitys korostuu entisestään. 

 

Tilaisuudessa jaetaan osallistujille malleja ja esimerkkejä, joiden perusteella oman organisaation hankintatoimen suunnittelu saadaan vauhtiin.

 

Kideve Elinkeinopalveluiden toteuttama Kestävät hankinnat –hanke tarjoaa maksutta kuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille tilaisuuden, jossa perehdytään julkisten hankintojen johtamiseen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa paikallistalouden kehittymiseen julkisten hankintojen strategisella suunnittelulla, johtamisella ja toteutuksella.

 

Tilaisuuden asiantuntijana toimii OTK, asiantuntija Pilvi Takala PTCServices Oy:sta, joka on Suomen johtava julkisten hankintojen asiantuntijaorganisaatio. Pilvi Takalan keskeiseen osaamiseen kuuluvat julkiset hankinnat, julkisuuslainsäädäntö ja sopimusoikeus ja hankintatoimen kouluttaminen ja kehittäminen.

 

Ilmoittaudu mukaan!

Tilaisuus järjestetään Kittilän yläkoululla, Kino Ylärissä, tiistaina 20.9. klo 8.30 – 12.00.

Ilmoittautumiset osoitteessa Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja tilaisuudesta ja hankkeesta:

Katja Kaunismaa, projektipäällikkö, puh. 0400 356 431, ja Katariina Palola, elinkeinojohtaja, puh. 0400 955 472