Julkisille hankkijoille huippuosaamista! ti 28.8. ja ke 29.8.

Julkinen hankkija – hyödynnä alueelle tuotu laadukas asiantuntemus!

Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta tarjoavat Kestävät hankinnat -hankkeessa huippuosaamista julkisille hankkijoille elokuun lopussa. Työpajat jatkavat syksyllä 2017 alkanutta työpajojen sarjaa. Nyt voit täydentää osaamistasi

Asiantuntijana työpajoissa toimii Saila Eskola, jolla on laaja ja monipuolinen kokemus julkisista hankinnoista ja sopimusoikeudesta erityisesti julkissektorilla. Ennen PTCServices Oy:öön siirtymistään Saila on työskennellyt mm. Kauppa- ja teollisuusministeriössä julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kehittämistehtävissä sekä johtavana lakimiehenä Suomen kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikössä. Tarkemmin Sailan osaamisaloihin voi tutustua osoitteessa http://www.ptcs.fi/fi/ptcs-henkilosto/saila-eskola

Osallistujat saavat esittää koulutuspäiville ennakkokysymyksiä, joihin vastataan suullisesti koulutuksessa. Lisäksi Sodankylän työpajaan osallistujat voivat ilmoittaa etukäteen tulossa olevia tai meneillään olevia hankintoja, joista valitaan kohteita käsiteltäväksi työpajassa. Hankintacaset tulee toimittaa asiantuntijalle 20.8. mennessä sähköpostitse (saila.eskola (at) ptcs.fi)

Tilaisuuksien tarkempi ohjelma on ilmoittautumissivuilla.

Tilaisuudet ovat maksuttomia sisältäen kahvitarjoilun ja niihin järjestetään tarvittaessa maksuton kuljetus Sodankylän ja Kittilän välille.

Työpajoihin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki julkisia hankintoja tekevät!

Hinta-laatu -suhde ja laadun elementit hankinnoissa

Työpajan tavoitteena on harjoitella parhaan hinta-laatusuhteen kriteerien laatimista julkisissa hankinnoissa. Päivän aikana tehdään kolme harjoitusta sekä käydään läpi tausta-aineistoa harjoitusten tueksi.

Aika: ti 28.8. klo 9-16

Paikka: Kino Yläri, Kittilän yläkoulu

Ilmoittautuminen (su 26.8. mennessä): Ilmoittautuminen päättynyt.

Sopimukset ja sopimusten hallinta osana hankintaprosessia + Case –klinikka hankintakysymyksistä

Aamupäivän aikana käydään läpi hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet ja keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa sekä se, miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa. Työpajassa käsitellään hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista ja sitä, onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella. Työpajassa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä.

Iltapäivän hankintojen case-klinikalla lähdetään etsimään käytännönläheisiä ratkaisuja
osallistujien omiin, hankintaprosessin aikana esiin nousseisiin haasteisiin ja ongelmiin.
Osallistujat voivat toimittaa etukäteen käsiteltäväksi omia tarjouspyyntöjään tai muuta
materiaalia käsittelyn pohjaksi.

Aika: ke 29.8. klo 9-16

Paikka: Sodankylän kunnantalo, valtuustosali

Ilmoittautuminen (ma 27.8. mennessä): https://www.lyyti.fi/reg/hankintatyopaja_hankkijoille_290818

Tilaisuudet järjestetään osana EU-rahoitteista Kestävät hankinnat –hanketta, lisätietoja hankkeesta https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kesatavat-hankinnat-2016-2018/